Contactgegevens

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon:  0172 - 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl.

Vestigingsdirecteur
Dhr. D. Everts

Unitleider bovenbouw
Mevr. M. Huttinga

Coördinator bovenbouw
Dhr. D. Windhorst

Leerlingenadministratie
tel.: 0172 - 473 175

Vertrouwenscontactpersoon
Dhr. M. Pool

Schoolorthopedagoog
Mevr. C. Heetebrij

Zorgcoördinator
Mevr. A. Vonk

Locatiebeheerder
Mevr.  M. van Nierop

Contactpersonen medezeggenschapsraad
Mevr. J. de Ligny