Gegevens locatieteam

Groene Hart Praktijkschool, Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn.

De volgende personen zijn altijd bereid informatie te geven en vragen te beantwoorden.
U kunt via ons algemene nummer, 0172 - 473 175, contact opnemen.
U kunt hen ook per e-mail benaderen, admpraktijkschool@scopescholen.nl.

Vestigingsdirecteur
Dhr. W. van Ouwerkerk

Coördinatoren onderbouw/bovenbouw
Dhr. R. Ketel, coördinator onderbouw
Dhr. D. Windhorst, coördinator bovenbouw

Leerlingenadministratie
tel.: 0172 - 473 175

Contactpersonen bij klachten
Mevr. J.M. Sjerp
Dhr. R. Ketel

Schoolorthopedagoog
Dhr. R. Ketel

Zorgcoördinator
Mevr. A. Vonk

Contactpersonen medezeggenschapsraad
Mevr. J. de Ligny en dhr. A. de Waard