Contactgegevens

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon:  0172 - 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl.

Vestigingsdirecteur
Dhr. W. van Ouwerkerk

Unitleider
Mevr. S. Snippe

Coördinator bovenbouw
Dhr. D. Windhorst

Leerlingenadministratie
tel.: 0172 - 473 175

Contactpersonen bij klachten
Mevr. J.M. Sjerp

Schoolorthopedagoog
Mevr. C. Heetebrij

Zorgcoördinator
Mevr. A. Vonk

Locatiebeheerder
Mevr.  M. van Nierop

Contactpersonen medezeggenschapsraad
Mevr. J. de Ligny en dhr. A. de Waard