Contactgegevens

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon:  0172 - 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl.

Interim Vestigingsdirecteur
Dhr. W. van Leijden

Unitleider onderbouw
Mevr. S. Snippe

Unitleider bovenbouw
Mevr. M. Huttinga

Coördinator bovenbouw
Dhr. D. Windhorst

Leerlingenadministratie
tel.: 0172 - 473 175

Vertrouwenscontactpersonen
Mevr. J. de Jong en Dhr. M. Pool

Schoolorthopedagoog
Mevr. C. Heetebrij

Zorgcoördinator
Mevr. A. Vonk

Locatiebeheerder
Mevr.  M. van Nierop

Contactpersonen medezeggenschapsraad
Mevr. J. de Ligny en dhr. A. de Waard