Contactgegevens

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon:  0172 - 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl.

Directeur
Dhr. D. Everts

Afdelingsleider bovenbouw
Mevr. M. Huttinga

Coördinator bovenbouw
Dhr. D. Windhorst

Leerlingenadministratie
tel.: 0172 - 473 175

Vertrouwenscontactpersonen
Dhr. M. Pool
Mw. P. van der Leun
Mw. C. Rijnsburger

Schoolorthopedagoog
Mevr. C. Heetebrij

Ondersteuningscoördinator
Mevr. M. de Koning

Locatiebeheerder
Mevr.  M. van Nierop

Contactpersonen medezeggenschapsraad
Mevr. J. de Ligny