Gegevens locatieteam

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon:  0172 - 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl.

Vestigingsdirecteur
Dhr. W. van Ouwerkerk

Coördinatoren onderbouw/bovenbouw
Dhr. R. Ketel, coördinator onderbouw
Dhr. D. Windhorst, coördinator bovenbouw

Leerlingenadministratie
tel.: 0172 - 473 175

Contactpersonen bij klachten
Mevr. J.M. Sjerp
Dhr. R. Ketel

Schoolorthopedagoog
Dhr. R. Ketel

Zorgcoördinator
Mevr. A. Vonk

Contactpersonen medezeggenschapsraad
Mevr. J. de Ligny en dhr. A. de Waard