Contact algemeen

College van Bestuur SCOPE scholengroep
Dhr. P.K. Jansen, voorzitter
Dhr. drs. G.W. van Leeuwen, lid

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn
gmrvo@scopescholen.nl

College van Bestuur, de schooldirectie en de Raad van Toezicht
Scope scholengroep, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

Inspectie van het onderwijs
Toezicht VO, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 088 - 669 60 60 (lokaal tarief)

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

Klachtencommissie SCOPE scholengroep
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs
Mevr. M. Fillié (Leerpark en Topmavo), telefoon 0172 - 606 209
Mevr. M. van der Kooij (Praktijkschool, Rijnwoude en Lyceum), telefoon 06 - 4739 0857

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling
De heer C. de Raadt, telefoon 06 - 535 121 00
cor.de.raadt@planet.nl

Financiële administratie
tel. 0172 - 606 178

Contactpersoon GGD
Mevr. L. te Beek, jeugdarts, telefoon 088 - 308 3000
ltebeek@ggdhm.nl

Bosparkweg 4 (praktijkgedeelte)
2404 XA Alphen aan den Rijn

Tot augustus 2020 is hier de ingang van het Leerpark.
Marsdiep 1-3 (onderbouw)

2401 XA Alphen aan den Rijn

Tot augustus 2020 krijgt de onderbouw hier theorieles.
Prinses Margrietlaan 3 (bovenbouw)

2404 HA Alphen aan den Rijn

Tot augustus 2020 krijgt de bovenbouw hier theorieles.

Groene Hart Topmavo, Halverwege 4,
2402 NK Alphen aan den Rijn.

Vanaf 7 januari 2019 is ons adres:
Groene Hart Topmavo, Tolstraat 9,
2405 VS Alphen aan den Rijn.

Groene Hart Lyceum, Tolstraat 11,
2405 VS Alphen aan den Rijn.

Vanaf 1 januari 2019:
Groene Hart Lyceum, Halverwege 4,
2402 NK Alphen aan den Rijn.

De volgende personen zijn altijd bereid informatie te geven en vragen te beantwoorden.

U kunt via ons algemene nummer contact opnemen. U kunt hen ook via de e-mail benaderen.

Groene Hart Rijnwoude, Sportparklaan 4,
2391 AX Hazerswoude-Dorp.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Kasi via ons algemene nummer: 0172 - 589 765 of via admrijnwoude@scopescholen.nl

Groene Hart Praktijkschool, Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn.

De volgende personen zijn altijd bereid informatie te geven en vragen te beantwoorden.
U kunt via ons algemene nummer, 0172 - 473 175, contact opnemen.
U kunt hen ook per e-mail benaderen, admpraktijkschool@scopescholen.nl.