Contact algemeen

College van Bestuur SCOPE scholengroep
Dhr. F.W. Hoekstra, voorzitter
Dhr. drs. G.W. van Leeuwen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn
gmrvo@scopescholen.nl

College van Bestuur, de schooldirectie en de Raad van Toezicht
SCOPE scholengroep, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

Inspectie van het onderwijs
Toezicht VO, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
, info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 088 - 669 60 60 (lokaal tarief)

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

Klachtencommissie SCOPE scholengroep
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

SCOPE vertrouwenspersonen voortgezet onderwijs
Arnoud Kok
en Anjo Pluijmers
telefoon 070 – 26 000 32  of  06 – 8131 6936

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling
De heer C. de Raadt, telefoon 06 - 535 121 00
cor.de.raadt@planet.nl

Financiële administratie
telefoon 0172 - 606 178

Contactpersoon GGD
Renata Swarts, jeugdarts, telefoon 088 - 308 3242
rswarts@ggdhm.nl

Groene Hart Leerpark
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 449 500
e-mail: admleerpark@scopescholen.nl

Groene Hart Topmavo
Tolstraat 9
2405 VS Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 449 550
e-mail: admtopmavo@scopescholen.nl

Groene Hart Lyceum
Tolstraat 11
2405 VS Alphen aan den Rijn

telefoon: 0172 – 449 510
e-mail: admlyceum@scopescholen.nl

Groene Hart Rijnwoude
Sportparklaan 4
2391 AX Hazerswoude-Dorp
telefoon: 0172 - 589 765
e-mail: admrijnwoude@scopescholen.nl

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl