Contact algemeen

College van Bestuur SCOPE scholengroep
Dhr. P.K. Jansen, voorzitter
Dhr. drs. G.W. van Leeuwen, lid

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn
mhu@scopescholen.nl

College van Bestuur, de schooldirectie en de Raad van Toezicht
SCOPE scholengroep, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

Inspectie van het onderwijs
Toezicht VO, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
, info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 088 - 669 60 60 (lokaal tarief)

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

Klachtencommissie SCOPE scholengroep
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs
Mevr. M. Fillié, telefoon 0172 - 606 209 

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling
De heer C. de Raadt, telefoon 06 - 535 121 00
cor.de.raadt@planet.nl

Financiële administratie
telefoon 0172 - 606 178

Contactpersoon GGD
Mevr. L. te Beek, jeugdarts, telefoon 088 - 308 3000
ltebeek@ggdhm.nl

Groene Hart Leerpark
Bosparkweg 4 (praktijkgedeelte)
2404 XA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 449 500
admleerpark@scopescholen.nl

Tot augustus 2020 is hier de ingang van het Leerpark.

Groene Hart Leerpark
Marsdiep 1-3 (onderbouw)

2401 XA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 449 500
admleerpark@scopescholen.nl

Tot augustus 2020 krijgt de onderbouw hier theorieles.

Groene Hart Leerpark
Pr. Margrietlaan 3 (bovenbouw)

2404 HA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 449 500
admleerpark@scopescholen.nl

Tot augustus 2020 krijgt de bovenbouw hier theorieles.

Groene Hart Topmavo
Tolstraat 9
2405 VS Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 449 550
e-mail: admtopmavo@scopescholen.nl

Groene Hart Lyceum
Halverwege 4
2402 NK Alphen aan den Rijn

Vanaf medio 2020:
Tolstraat 11
2405 VS Alphen aan den Rijn

telefoon: 0172 – 449 510
e-mail: admlyceum@scopescholen.nl

Groene Hart Rijnwoude
Sportparklaan 4
2391 AX Hazerswoude-Dorp

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Kasi via ons algemene nummer: 0172 - 589 765 of via admrijnwoude@scopescholen.nl

Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15
2404 GA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 473 175
e-mail: admpraktijkschool@scopescholen.nl