Afspraken en regels

Schoolregels

In de brochure Schoolregels vindt u alle regels die voor uw kind en voor u gelden.

Protocol
Schoolregels Praktijkschool

Lestijden

De school is open van 8.00 tot 17.00 uur. Lesuren duren bij ons 50 minuten. Docenten kunt u per e-mail of per telefoon bereiken. We geven uw kind aan het begin van het schooljaar alle lestijden mee.

Medio september 2023 zal de schoolkantine in de grote pauze open zijn. De leerlingen van klas 1 en 2 mogen in de pauzes niet van het schoolplein af.

Lesrooster

Roosterwijzigingen van uw kind kunt u bekijken op Presentis.

Lesuurtijdstip
1e uur8.20 - 9.10 uur
2e uur09.10 - 10.00 uur
pauze
3e uur10.20 - 11.10 uur
4e uur11.10 - 12.00 uur
Pauze
5e uur12.30 - 13.20 uur
6e uur13.20 - 14.10 uur
pauze
7e uur14.30 - 15.20 uur
8e uur15.20 - 16.10 uur 

Jaaragenda

In de jaaragenda staat alle informatie over het huidige schooljaar. Hierin staan ook de momenten dat uw kind niet op school hoeft te komen vanwege de inzet van organisatiedagen, zoals rapportvergaderingen, studie(mid)dagen, etc.

Laden...
 

Wat is het mailadres van een leraar?

Zoek de roosterafkorting van de docent op die u wilt spreken, of vraag aan uw kind wat deze afkorting is. Gebruik deze drie letters en zet er @scopescholen.nl achter. Dit het adres van de docent die u wilt mailen.

Stageperiodes schooljaar 2023-2024

Driedaagse stage (maandag, dinsdag en woensdag) groep 5b

P1week 35t/mweek 3maandag 28 augustus 2023t/mwoensdag 17 januari 2024
P2week 4t/mweek 24maandag 22 januari 2024t/mwoensdag 12 juni 2024

Tweedaagse stage (dinsdag en woensdag) groep 5a entreeklas

P1week 35t/mweek 3dinsdag 29 augustus 2023t/mwoensdag 17 januari 2024
P2week 4t/mweek 24dinsdag 23 januari 2024t/mwoensdag 12 juni 2024

Tweedaagse stage (donderdag en vrijdag) groep 4a en 4b 

P1week 35t/mweek 44donderdag 31 augustus 2023t/mvrijdag 3 november 2023
P2week 45t/mweek 3donderdag 9 november 2023t/mvrijdag 19 januari 2024
P3week 4t/mweek 13donderdag 25 januari 2024t/mvrijdag 29 maart 2024
P4week 14t/mweek 24donderdag 4 april 2024t/mvrijdag 14 juni 2024


Groepsstage 2023 - 2024

P1       week 35    t/m   week 43      woensdag  30 augustus 2023   t/m    woensdag  25 oktober 2023

P2       week 44   t/m   week 50      woensdag 1 november 2023    t/m    woensdag 13 december 2023

P3       week 51   t/m   week 7         woensdag 20 december 2023   t/m   woensdag 14 februari 2024

P4       week 9   t/m    week 15        woensdag 28 februari 2024    t/m    woensdag 10 april 2024

Inhaalweken en/of keuzeweken (verplicht voor iedereen)

P5       week 16  t/m  week 24         woensdag 17 april 2024  t/m  woensdag 12 juni 2024

Woensdag 26 juni 2024 is er een ochtendafsluiting van de groepsstages op dezelfde tijd als de groepsstages

Vakanties

VAKANTIES 2023-2024                                             

aanvang cursusjaar
ma 21 augustus 2023

herfstvakantie
ma 16 t/m vr 20 oktober 2023

kerstvakantie
ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024

voorjaarsvakantie
ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024

paasweekend
vr 29 maart t/m ma 1 april 2024

meivakantie
ma 29 april t/m vr 10 mei 2024

tweede pinksterdag
ma 20 mei 2024

zomervakantie
ma 15 juli t/m vr 23 augustus 2024
VAKANTIES 2024-2025

aanvang cursusjaar
ma 26 augustus 2024

herfstvakantie
ma 28 oktober t/m 1 november 2024

kerstvakantie
ma 23 december 2024 t/m vr 3 januari 2025

voorjaarsvakantie
ma 24 februari t/m vr 28 februari 2025

paasweekend
vr 18 april t/m ma 21 april 2025

meivakantie
di 22 april t/m ma 5 mei 2025

hemelvaartsweekend
do 29 mei t/m vr 30 mei 2025

tweede pinksterdag
ma 9 juni 2025

zomervakantie
ma 21 juli t/m vr 29 augustus 2025Kluisjes

Op school bewaart uw kind schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in een kluisje. Het huren van een kluisje stellen wij verplicht. De huur ervan is per leerjaar € 10,-. Dit bedrag staat op de boekenlijst. 

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar kluisje en de kluissleutel. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kluisjes. Ook niet voor het eventueel forceren ervan. Verliest uw kind de kluissleutel, dan betaalt u € 10,- voor een nieuw slot.

Om de veiligheid op de praktijkschool goed te houden worden er af en toe kluiscontroles uitgevoerd. Dit kan op individuele of op klassikale basis. Wanneer er aanleiding is houdt de school zich ook voorbehouden op tassencontroles van leerlingen uit te voeren. Deze tassencontroles zullen uitgevoerd worden wanneer de veiligheid ernstig in het geding is.
De tassen en kluiscontroles zullen niet vooraf worden aangekondigd.

Waardevolle spullen

Wees zuinig op eigendommen. Zet er een naam op, ook in een jas, maar niet aan een sleutelbos. Laat een postcode in de fiets of scooter van uw kind graveren en registreer het framenummer. Laat uw kind zijn of haar fiets of scooter op slot zetten in de fietsenrekken en laat hem of haar geen geld of waardevolle spullen in de jaszakken bewaren.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de spullen van uw kind gestolen of vernield worden. We doen natuurlijk wel ons uiterste best om te zorgen dat dit niet gebeurt.

Veiligheid

De Praktijkschool ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te verbeteren.

Brandveiligheid
De Praktijkschool is zo gebouwd dat de kans op brand erg klein is. Als er toch ergens in het gebouw brand is, dan staan de blusmiddelen voor het grijpen. De brandweer in Alphen aan den Rijn controleert jaarlijks de brandveiligheid.

In elk lokaal hangen ontruimingsinstructies en vluchtroutes. Deze ontruimingen oefenen we ieder jaar. Als het echt nodig is, geven we via de intercom of de brandmeldinstallatie opdracht om het gebouw te ontruimen. Bij een ongeval zijn er altijd voldoende BHV’ers en EHBO’ers in school aanwezig. In geval van nood weet dus iedereen precies wat hij of zij moet doen.

Uw kind moet zich aan de volgende praktische aanwijzingen houden:

  • Voorkom paniek zo veel mogelijk.
  • Doe wat je docent zegt.
  • Laat je spullen achter en open geen kluisjes.
  • Ga naar de verzamelplaats. Waar die is, staat in de instructies in het lokaal.
  • Luister altijd naar de aanwijzingen van medewerkers van de Praktijkschool over de juiste vluchtroute.
  • Verschuil je niet in kleine ruimtes (toiletten, bergingen).

Veiligheid in de praktijklessen
Tijdens de lessen techniek, metaalbewerking en groen moet uw kind veiligheidsschoenen dragen. Dat geldt ook bij de groepsstages en bij veel andere stageplaatsen.

Onze leerlingen waarderen de veiligheid met een 9,1 en de ouders met de 7,6. In ons schoolplan en jaarplan staan verbeteracties om de sociale veiligheid te versterken. Voor de resultaten hierover raadpleeg www.scholenopdekaart.nl

Informatie
Convenant veilige school

Spijbelen en te laat komen

Als uw kind het eerste uur (om 8:20) te laat is, moet hij of zij zich meteen melden bij de conciërge. Heeft uw kind geen goed excuus, dan moet hij of zij zich de volgende dag eerder melden.

Met de leerplichtambtenaar hebben we afspraken gemaakt over de registraties en meldingen van verzuim en te laat komen. De leerplichtambtenaar kán contact opnemen met Bureau Halt. Samen met u en uw kind zoekt Bureau Halt naar een oplossing om de gemiste lessen in te halen.

Blijft een leerling spijbelen, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Dit kan de leerplichtambtenaar doorsturen aan de officier van justitie.

Informatie
Verzuim Afsprakenkaart

Schorsing en verwijdering

Wij proberen om iedere leerling bij ons op school ‘binnenboord’ te houden. Toch komt het soms voor dat we geen andere oplossing zien dan schorsing of verwijdering. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen

Privacy op school

Op de Praktijkschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school . In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van u en uw kind. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van uw kind worden bijvoorbeeld opgeslagen in ons digitale administratiesystemen Presentis. Deze programma’s zijn beveiligd net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat de Praktijkschool onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers van daarvan die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld uw kind te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van uw zoon of dochter alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen. 
U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de Praktijkschool.

Op onze school is er cameratoezicht, wij hanteren hierbij het Reglement cameratoezicht. Het reglement is hieronder te bekijken.

Protocol
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
Protocol
Reglement Cameratoezicht