Afspraken en regels

Schoolregels

In de brochure Schoolregels vindt u alle regels die voor uw kind en voor u gelden.

Informatie
Schoolregels Praktijkschool

Rooster

Roosterwijzigingen van uw kind kunt u bekijken op Presentis.

Lesuurtijdstip
1e uur8.20 - 9.10 uur
2e uur09.10 - 10.00 uur
pauze
3e uur10.20 - 11.10 uur
4e uur11.10 - 12.00 uur
Pauze
5e uur12.30 - 13.20 uur
6e uur13.20 - 14.10 uur
pauze
7e uur14.30 - 15.20 uur
8e uur15.20 - 16.10 uur 

Jaaragenda

Laden...
 

Lestijden

De school is open van 8.00 tot 17.00 uur. Lesuren duren bij ons 50 minuten. Docenten kunt u per e-mail of per telefoon bereiken. We geven uw kind aan het begin van het schooljaar alle lestijden mee.

Wat is het mailadres van een leraar?

Zoek de roosterafkorting van de docent op die u wilt spreken, of vraag aan uw kind wat deze afkorting is. Gebruik deze drie letters en zet er @scopescholen.nl achter. Dit het adres van de docent die u wilt mailen.

Stageperiodes schooljaar 2018-2019

Driedaagse stage (maandag, dinsdag en woensdag) groep 5b, 5c en 5d

P1 week 36 t/m week 5 maandag 3 september 2018 t/m woensdag 30 januari 2019
P2 week 6 t/m week 26 maandag 4 februari 2019 t/m woensdag 26 juni 2019
P1 week 36 t/m week 5 dinsdag 5 september 2018 t/m woensdag 30 januari 2019
P2 week 6 t/m week 26 dinsdag 5 februari 2019 t/m woensdag 26 juni 2019
P1 week 36 t/m week 45 donderdag 6 september 2018 t/m vrijdag 9 november 2018
P2 week 46 t/m week 5 donderdag 15 november 2018 t/m vrijdag 1 februari 2019
P3 week 6 t/m week 16 donderdag 7 februari 2019 t/m donderdag 18 april 2019
P4 week 19 t/m week 26 donderdag 9 mei 2019 t/m vrijdag 28 juni 2019
P1 week 35 t/m week 41 woensdag 30 augustus 2018 t/m woensdag 11 oktober 2018
P2 week 43 t/m week 51 woensdag 25 oktober 2018 t/m woensdag 20 december 2018
P3 week 2 t/m week 8 woensdag 10 januari 2019 t/m woensdag 21 februari 2019
P4 week 10 t/m week 17 woensdag 7 maart 2019 t/m woensdag 25 april 2019
P5 week 20 t/m week 26 woensdag 16 mei 2019 t/m woensdag 27 juni 2019

Vakanties 2019 - 2020

aanvang cursusjaar
ma 2 september 2019

jaarmarkt (vanaf 12.00 uur geen lessen)
wo 18 september 2019

herfstvakantie
ma 21 t/m vr 25 oktober 2019

kerstvakantie
ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020

voorjaarsvakantie
ma 24 februari t/m vr 28 februari 2020


paasweekend
vr 10 april t/m ma 13 april 2020

meivakantie
wo 22 april t/m di 5 mei 2020

hemelvaartsweekend
do 21 mei t/m vr 22 mei 2020

tweede pinksterdag
ma 1 juni 2020

zomervakantie
ma 20 juli t/m vr 28 augustus 2020

Kluisjes

Op school bewaart uw kind schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in een kluisje. Het huren van een kluisje stellen wij verplicht. De huur ervan is per leerjaar € 10,-. Dit bedrag staat op de boekenlijst. Bij aanvang van de huur vragen wij ook een borg van € 10,- voor het slot en de sleutel. Dit bedrag krijgt u terug bij inlevering van de originele sleutel.

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar kluisje en de kluissleutel. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kluisjes. Ook niet voor het eventueel forceren ervan. Verliest uw kind de kluissleutel, dan betaalt u € 10,- voor een nieuw slot.

Waardevolle spullen

Wees zuinig op eigendommen. Zet er een naam op, ook in een jas, maar niet aan een sleutelbos. Laat een postcode in de fiets of scooter van uw kind graveren en registreer het framenummer. Laat uw kind zijn of haar fiets of scooter op slot zetten in de fietsenrekken en laat hem of haar geen geld of waardevolle spullen in de jaszakken bewaren.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de spullen van uw kind gestolen of vernield worden. We doen natuurlijk wel ons uiterste best om te zorgen dat dit niet gebeurt.

Veiligheid

De Praktijkschool ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te verbeteren.

Informatie
Convenant veilige school

Brandveiligheid

De Praktijkschool is zo gebouwd dat de kans op brand erg klein is. Als er toch ergens in het gebouw brand is, dan staan de blusmiddelen voor het grijpen. De brandweer in Alphen aan den Rijn controleert jaarlijks de brandveiligheid.

In elk lokaal hangen ontruimingsinstructies en vluchtroutes. Deze ontruimingen oefenen we ieder jaar.Als het echt nodig is, geven we via de intercom of de brandmeldinstallatie opdracht om het gebouw te ontruimen. Bij een ongeval zijn er altijd voldoende BHV’ers en EHBO’ers in school aanwezig. In geval van nood weet dus iedereen precies wat hij of zij moet doen.

Uw kind moet zich aan de volgende praktische aanwijzingen houden:

  • Voorkom paniek zo veel mogelijk.
  • Doe wat je docent zegt.
  • Laat je spullen achter en open geen kluisjes.
  • Ga naar de verzamelplaats. Waar die is, staat in de instructies in het lokaal.
  • Luister altijd naar de aanwijzingen van medewerkers van de Praktijkschool over de juiste vluchtroute.
  • Verschuil je niet in kleine ruimtes (toiletten, bergingen).

Veiligheid in de praktijklessen

Tijdens de lessen techniek, metaalbewerking en groen moet uw kind veiligheidsschoenen dragen. Dat geldt ook bij de groepsstages en bij veel andere stageplaatsen.

Spijbelen en te laat komen

Als uw kind het eerste uur (om 8:20) te laat is, moet hij of zij zich meteen melden bij de conciërge. Heeft uw kind geen goed excuus, dan moet hij of zij zich de volgende dag eerder melden.

Met de leerplichtambtenaar hebben we afspraken gemaakt over de registraties en meldingen van verzuim en te laat komen. De leerplichtambtenaar kán contact opnemen met Bureau Halt. Samen met u en uw kind zoekt Bureau Halt naar een oplossing om de gemiste lessen in te halen.

Blijft een leerling spijbelen, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Dit kan de leerplichtambtenaar doorsturen aan de officier van justitie.

Schorsing en verwijdering

Wij proberen om iedere leerling bij ons op school ‘binnenboord’ te houden. Toch komt het soms voor dat we geen andere oplossing zien dan schorsing of verwijdering. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen

Privacy op school

Op de Praktijkschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school . In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van u en uw kind. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van uw kind worden bijvoorbeeld opgeslagen in ons digitale administratiesystemen Magister en Presentis. Deze programma’s zijn beveiligd net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat de Praktijkschool onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers van daarvan die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld uw kind te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van uw zoon of dochter alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen. 
U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de Praktijkschool.

Informatie
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens