Afspraken en regels

Schoolregels

In de brochure Schoolregels vindt u alle regels die voor uw kind en voor u gelden.

Informatie
Schoolregels Praktijkschool

Lestijden

De school is open van 8.00 tot 17.00 uur. Lesuren duren bij ons 50 minuten. Docenten kunt u per e-mail of per telefoon bereiken. We geven uw kind aan het begin van het schooljaar alle lestijden mee.

Lesrooster

Roosterwijzigingen van uw kind kunt u bekijken op Presentis.

Lesuurtijdstip
1e uur8.20 - 9.10 uur
2e uur09.10 - 10.00 uur
pauze
3e uur10.20 - 11.10 uur
4e uur11.10 - 12.00 uur
Pauze
5e uur12.30 - 13.20 uur
6e uur13.20 - 14.10 uur
pauze
7e uur14.30 - 15.20 uur
8e uur15.20 - 16.10 uur 

Jaaragenda

Laden...
 

Wat is het mailadres van een leraar?

Zoek de roosterafkorting van de docent op die u wilt spreken, of vraag aan uw kind wat deze afkorting is. Gebruik deze drie letters en zet er @scopescholen.nl achter. Dit het adres van de docent die u wilt mailen.

Stageperiodes schooljaar 2020-2021

Driedaagse stage (maandag, dinsdag en woensdag) groep 5b, 5c en 5d

P1week 37t/m week 4maandag 9 september 2020t/mwoensdag 27 januari 2021
P2week 5t/m week 24maandag 1 februari 2021 t/mwoensdag 16 juni 2021

Tweedaagse stage (dinsdag en woensdag) groep 5a entreeklas

P1week 37t/m week 4dinsdag 10 september 2020t/mwoensdag 27 januari 2021
P2week 5t/m week 24dinsdag 2 februari 2021 t/mwoensdag 16 juni 2021

Tweedaagse stage (donderdag en vrijdag) 4e klassen

P1week 37t/m week 46donderdag 12 september 2020t/mvrijdag 13 november 2020
P2week 47t/m week 4donderdag 19 november 2020t/mvrijdag 29 januari 2021
P3week 5t/mweek 15donderdag 4 februari 2021t/mvrijdag 16 april 2021
P4 week 16t/mweek 26donderdag 22 april 2021t/mvrijdag 2 juli 2021

Vakanties

VAKANTIES 2020-2021

aanvang cursusjaar
ma 31 augustus 2020

jaarmarkt (5e t/m 8e uur vervalt)
wo 16 september 2020

herfstvakantie
ma 19 t/m vr 23 oktober 2020

kerstvakantie
ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021

voorjaarsvakantie
ma 22 februari t/m vr 26 februari 2021

paasweekend
vr 2 april t/m ma 5 april 2021

Koningsdag
di 27 april 2021

meivakantie
ma 3 mei t/m vr 14 mei 2021

tweede pinksterdag
ma 24 mei 2021

zomervakantie
ma 19 juli t/m vr 27 augustus 2021VAKANTIES 2021-2022

aanvang cursusjaar
ma 30 augustus 2021

herfstvakantie
ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021

kerstvakantie
ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

voorjaarsvakantie
ma 28 februari t/m 4 maart 2022

paasweekend
vr 15 april t/m ma 18 april 2022

meivakantie
ma 25 april t/m vr 6 mei 2022

hemelvaartsweekend
do 26 mei t/m 27 mei 2022

tweede pinksterdag
ma 6 juni 2022

zomervakantie
ma 11 juli t/m 19 augustus 2022

Kluisjes

Op school bewaart uw kind schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in een kluisje. Het huren van een kluisje stellen wij verplicht. De huur ervan is per leerjaar € 10,-. Dit bedrag staat op de boekenlijst. Bij aanvang van de huur vragen wij ook een borg van € 10,- voor het slot en de sleutel. Dit bedrag krijgt u terug bij inlevering van de originele sleutel.

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar kluisje en de kluissleutel. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kluisjes. Ook niet voor het eventueel forceren ervan. Verliest uw kind de kluissleutel, dan betaalt u € 10,- voor een nieuw slot.

Waardevolle spullen

Wees zuinig op eigendommen. Zet er een naam op, ook in een jas, maar niet aan een sleutelbos. Laat een postcode in de fiets of scooter van uw kind graveren en registreer het framenummer. Laat uw kind zijn of haar fiets of scooter op slot zetten in de fietsenrekken en laat hem of haar geen geld of waardevolle spullen in de jaszakken bewaren.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de spullen van uw kind gestolen of vernield worden. We doen natuurlijk wel ons uiterste best om te zorgen dat dit niet gebeurt.

Veiligheid

De Praktijkschool ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te verbeteren.

Brandveiligheid
De Praktijkschool is zo gebouwd dat de kans op brand erg klein is. Als er toch ergens in het gebouw brand is, dan staan de blusmiddelen voor het grijpen. De brandweer in Alphen aan den Rijn controleert jaarlijks de brandveiligheid.

In elk lokaal hangen ontruimingsinstructies en vluchtroutes. Deze ontruimingen oefenen we ieder jaar.Als het echt nodig is, geven we via de intercom of de brandmeldinstallatie opdracht om het gebouw te ontruimen. Bij een ongeval zijn er altijd voldoende BHV’ers en EHBO’ers in school aanwezig. In geval van nood weet dus iedereen precies wat hij of zij moet doen.

Uw kind moet zich aan de volgende praktische aanwijzingen houden:

  • Voorkom paniek zo veel mogelijk.
  • Doe wat je docent zegt.
  • Laat je spullen achter en open geen kluisjes.
  • Ga naar de verzamelplaats. Waar die is, staat in de instructies in het lokaal.
  • Luister altijd naar de aanwijzingen van medewerkers van de Praktijkschool over de juiste vluchtroute.
  • Verschuil je niet in kleine ruimtes (toiletten, bergingen).

Veiligheid in de praktijklessen
Tijdens de lessen techniek, metaalbewerking en groen moet uw kind veiligheidsschoenen dragen. Dat geldt ook bij de groepsstages en bij veel andere stageplaatsen.

Informatie
Convenant veilige school

Spijbelen en te laat komen

Als uw kind het eerste uur (om 8:20) te laat is, moet hij of zij zich meteen melden bij de conciërge. Heeft uw kind geen goed excuus, dan moet hij of zij zich de volgende dag eerder melden.

Met de leerplichtambtenaar hebben we afspraken gemaakt over de registraties en meldingen van verzuim en te laat komen. De leerplichtambtenaar kán contact opnemen met Bureau Halt. Samen met u en uw kind zoekt Bureau Halt naar een oplossing om de gemiste lessen in te halen.

Blijft een leerling spijbelen, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Dit kan de leerplichtambtenaar doorsturen aan de officier van justitie.

Informatie
Verzuim Afsprakenkaart

Schorsing en verwijdering

Wij proberen om iedere leerling bij ons op school ‘binnenboord’ te houden. Toch komt het soms voor dat we geen andere oplossing zien dan schorsing of verwijdering. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen

Privacy op school

Op de Praktijkschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school . In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van u en uw kind. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van uw kind worden bijvoorbeeld opgeslagen in ons digitale administratiesystemen Magister en Presentis. Deze programma’s zijn beveiligd net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat de Praktijkschool onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers van daarvan die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld uw kind te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van uw zoon of dochter alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen. 
U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de Praktijkschool.

Informatie
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens