Financiën

Bijdragen van ouders/verzorgers

Wij vragen van u een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- per leerling per jaar. Dit bedrag staat op de boekenlijst.

De inkomsten hieruit zijn slechts een heel klein deel (0,8 %) van het totale budget van CSG Groene Hart. De bijdrage gebruiken we om bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten materiaal van het decanaat te bekostigen. Het ministerie van OCW vergoedt immers niet alle kosten die wij maken.

Kosten excursies

Als aanvulling op ons gewone onderwijs gaan we regelmatig met onze leerlingen op excursie. De kosten hangt af van welke vakken uw kind volgt. De bedragen van excursies vermelden we zoveel mogelijk op de boekenlijst. De financiële afhandeling hiervan verloopt via de afdeling financiën rond 1 oktober.

Extra’s voor gezinnen met een krappe beurs

Heeft u een laag inkomen en moeite om de schoolkosten te betalen? Dan zijn er voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. Dit geldt ook voor andere gemeenten.

  • Stichting Leergeld is er voor extra uitgaven als uw kind naar de middelbare school gaat, zoals een laptop of een fiets. Eens per jaar kan uw kind een schoolspullenpas krijgen, waarmee hij of zij onder andere een schooltas en gymkleding kan kopen. Kijk op de website van Stichting Leergeld of u in aanmerking komt voor hulp.
  • Het Jeugd Deelname Fonds betaalt de contributie voor een sportvereniging, zwemlessen of lesgeld voor een culturele activiteit. Kijk op de website van het Jeugd Deelname Fonds of u in aanmerking komt voor hulp.
  • De gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen.

De Geertruidastichting

De Geertruidastichting geeft, in bijzondere gevallen, studietoelagen aan leerlingen of oud-leerlingen van de Groene Hart scholen die moeite hebben om hun (vervolg)opleiding te betalen. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via het secretariaat van de school, t.a.v. de Geertruidastichting, postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn.

Ongevallenverzekering

We hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten waardoor leerlingen op weg naar school, onder schooltijd, op weg naar huis en tijdens excursies zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de spullen van leerlingen. Eigendommen die kwijt of kapot zijn, kunt u niet op ons verhalen. Wanneer uw kind iets stuk maakt op school, bent u verantwoordelijk voor de kosten.