Financiën

Bijdragen van ouders/verzorgers

Wij vragen van u een bijdrage voor een aantal kosten die wij op school maken. Deze bijdrage is vrijwillig.

Ouderbijdrage

Wij vragen van u een ouderbijdrage van 50 euro per leerling per jaar. Dit bedrag staat op de boekenlijst. De inkomsten hieruit zijn slechts een heel klein deel (0,8) van het totale budget van CSG Groene Hart. De bijdrage gebruiken we om bijvoorbeeld extra activiteiten en materiaal van het decanaat te bekostigen. De verantwoording hiervan wordt met de deelraad ieder jaar besproken. Het ministerie van OCW vergoedt immers niet alle kosten die wij maken.

Boekenfonds

De Groene Hart scholen beschikken over een eigen boekenfonds. U hoeft geen boeken te bestellen, dat wordt door ons verzorgd en wij verzorgen het innemen en uitleveren. Wij houden daarbij rekening met de mogelijkheden en wensen van de verschillende scholen. De inname en uitgifte vinden plaats op de scholen zelf of een door ons gekozen centrale ruimte.
De schoolboeken zijn gratis, echter op de boekenlijst staan een aantal zaken waar kosten aan verbonden zijn, zoals bijdragen voor excursies/werkweek, de vrijwillige ouderbijdrage en zelf aan te schaffen materialen.
De financiële afdeling van de school factureert deze schoolkosten vanaf 1 oktober via het digitale betaalsysteem WIS Collect.
Contact opnemen kan per e-mail:boekenfonds@scopescholen.nl

Kosten iPad

Alle leerlingen in de brugklas werken met een iPad. Wij vragen hiervoor aan u een vrijwillige bijdrage voor de aanschafkosten van de iPad, een beschermhoes en een verzekering. U betaalt dan vier keer een jaarlijkse termijn van 100 euro. Dit bedrag brengen we aan het begin van het schooljaar in rekening. Mocht u ervoor kiezen niet aan deze vrijwillige bijdrage te voldoen, dan zorgen we op school voor een leen-iPad.

Kosten excursies

Als aanvulling op ons gewone onderwijs gaan we regelmatig met onze leerlingen op excursie. Het hangt ervan af op welke vestiging uw kind zit en welke vakken hij of zij volgt, hoe hoog de kosten daarvan uitvallen. De financiële afhandeling hiervan verloopt via de afdeling financiën en gebeurt rond 1 oktober. Mocht u ervoor kiezen niet aan deze vrijwillige bijdrage te voldoen, dan zorgen we op school voor een vervangend lesprogramma.

Extra’s voor gezinnen met een krappe beurs

Heeft u een laag inkomen en moeite om de schoolkosten te betalen? Dan zijn er voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. Dit geldt ook voor andere gemeenten.

  • Stichting Leergeld is er voor extra uitgaven als uw kind naar de middelbare school gaat, zoals een laptop of een fiets. Eens per jaar kan uw kind een schoolspullenpas krijgen, waarmee hij of zij onder andere een schooltas en gymkleding kan kopen. Kijk op de website van Stichting Leergeld of u in aanmerking komt voor hulp.
  • Het Jeugd Deelname Fonds betaalt de contributie voor een sportvereniging, zwemlessen of lesgeld voor een culturele activiteit. Kijk op de website van het Jeugd Deelname Fonds of u in aanmerking komt voor hulp.
  • De gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen.

De Geertruidastichting

De Geertruidastichting geeft, in bijzondere gevallen, studietoelagen aan leerlingen of oud-leerlingen van CSG Groene Hart die moeite hebben om hun (vervolg)opleiding te betalen. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via het secretariaat van de school, t.a.v. de Geertruidastichting, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn.

Ongevallenverzekering

We hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten waardoor leerlingen op weg naar school, onder schooltijd, op weg naar huis en tijdens excursies zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de spullen van leerlingen. Eigendommen die kwijt of kapot zijn, kunt u niet op ons verhalen. Wanneer uw kind iets stuk maakt op school, bent u verantwoordelijk voor de kosten.