Financiën

WETTELIJK VERPLICHT ONDERDEEL

Ouderbijdrage

Wij vragen van u een vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per leerling per jaar. De inkomsten hieruit zijn slechts een heel klein deel (0,8%) van het totale budget van CSG Groene Hart. De bijdrage gebruiken we bijvoorbeeld om extra activiteiten en materiaal van het decanaat te bekostigen. Leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet wordt betaald, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten. De verantwoording hiervan wordt ieder jaar met de deelraad besproken. Het ministerie van OCW vergoedt immers niet alle kosten die wij maken. De scholen maken actief gebruik van subsidieregelingen vanuit het Rijk en de gemeente. We zijn terughoudend met het inzetten van sponsoring.

Kosten iPad

Alle leerlingen in de brugklas werken met een iPad. Wij vragen hiervoor aan u een vrijwillige bijdrage voor de aanschafkosten van de iPad, een beschermhoes en een verzekering. U betaalt dan vier keer een jaarlijkse termijn van 100 euro. Dit bedrag brengen we aan het begin van het schooljaar in rekening. Mocht u ervoor kiezen niet aan deze vrijwillige bijdrage te voldoen, dan zorgen we voor een volwaardige leen-iPad. Tevens bestaat de mogelijkheid om een eigen iPad op school te gebruiken. De systeemeisen voor deze iPad worden jaarlijks met de nieuwe leerlingen/ouders gecommuniceerd.

Kosten excursies

Als aanvulling op ons gewone onderwijs gaan we regelmatig met onze leerlingen op excursie. Het hangt ervan af op welke vestiging uw kind zit en welke vakken hij of zij volgt, hoe hoog de kosten daarvan uitvallen. De financiële afhandeling hiervan verloopt via de afdeling financiën en gebeurt rond 1 oktober. Mocht de totaal betaalde vrijwillige ouderbijdrage voor een activiteit onvoldoende zijn, kan de school besluiten dat deze activiteit niet door gaat.

Boekenfonds

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wordt het boekenfonds verzorgd door het leermiddelenfonds Iddink en gaat het niet meer via het boekenfonds van CSG Groene Hart. Alle ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen van de vestigingsadministratie informatie over de studie, het vakkenpakket, de bijbehorende leermiddelen en een brief met bestelinformatie van Iddink. In deze brief staat beschreven hoe u de bestelling van de leermiddelen kunt plaatsen en wanneer u de leermiddelen thuis kunt verwachten. De schoolboeken zijn gratis, echter kan het wel zo zijn dat u andere materialen (zoals een atlas) zelf aan dient te schaffen. U krijgt hierover van de school van uw kind bericht. Aan het eind van het schooljaar stuurt Iddink weer informatie over het inleveren van de leermiddelen.

Heeft u een vraag over de bestelling, de leermiddelen of de levering hiervan? Ga dan naar https://www.iddink.nl/kennisbank/. Op deze pagina staat de meest gestelde vragen en antwoorden alsmede de verschillende contactopties. Heeft u schoolgerelateerde vragen? Dan kunt u contact opnemen met de school van uw kind.

Extra’s voor gezinnen met een krappe beurs

Heeft u een laag inkomen en moeite om de schoolkosten te betalen? Dan zijn er voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. Dit geldt ook voor andere gemeenten.

  • Stichting Leergeld is er voor extra uitgaven als uw kind naar de middelbare school gaat, zoals een laptop of een fiets. Eens per jaar kan uw kind een schoolspullenpas krijgen, waarmee hij of zij onder andere een schooltas en gymkleding kan kopen. Kijk op de website van Stichting Leergeld of u in aanmerking komt voor hulp.
  • Het Jeugd Deelname Fonds betaalt de contributie voor een sportvereniging, zwemlessen of lesgeld voor een culturele activiteit. Kijk op de website van het Jeugd Deelname Fonds of u in aanmerking komt voor hulp.
  • De gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen.

De Geertruidastichting

De Geertruidastichting geeft, in bijzondere gevallen, studietoelagen aan leerlingen of oud-leerlingen van CSG Groene Hart die moeite hebben om hun (vervolg)opleiding te betalen. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via het secretariaat van de school, t.a.v. de Geertruidastichting, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn.

Ongevallenverzekering

We hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten waardoor leerlingen op weg naar school, onder schooltijd, op weg naar huis en tijdens excursies zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de spullen van leerlingen. Eigendommen die kwijt of kapot zijn, kunt u niet op ons verhalen. Wanneer uw kind iets stuk maakt op school, bent u verantwoordelijk voor de kosten.