Onderwijs: Uitdagend leren

Waar staan wij voor?

Vanuit onze christelijke achtergrond hechten we veel waarde aan respect en zorg voor elkaar, veiligheid, samenwerking en ontwikkeling. Dit zijn kernbegrippen in ons dagelijks doen en laten. Ze vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs.

Ons onderwijs is er op gericht dat leerlingen hun talenten ontplooien op intellectueel, cultureel, fysiek en sociaal gebied. We willen dat ze leren en ervaren dat ze ertoe doen, voor elkaar, voor de school en voor de samenleving.

Wij zijn een school voor havo en vwo, die een goede voorbereiding biedt op een vervolgstudie op het hbo of aan de universiteit. Bij ons op school zitten zo’n 1.560 leerlingen. In de brugklas komen de leerlingen in een havo, een havo/vwo, een vwo-atheneum- of een vwo-gymnasiumklas. Aan het eind van het jaar bepalen we het niveau voor het tweede leerjaar.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en zij mogen dat ook van ons hebben. Leerlingen mogen van ons verwachten dat lessen goed worden voorbereid en gegeven, dat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, de organisatie soepel verloopt en dat wij ons aan onze afspraken houden. Wij vragen ook het een en ander van de leerlingen: dat ze de lessen tijdig voorbereiden, het huiswerk maken, zorgen dat ze de juiste spullen bij zich hebben en betrokken zijn bij de les en andere activiteiten in en om de school. Voor goede resultaten is het belangrijk dat er vanuit de thuissituatie wordt meegedacht en meegewerkt.

Organisatie van ons onderwijs

Er zijn vijf afdelingen: onderbouw havo/vwo leerjaar 1 en havo leerjaar 1 en 2, onderbouw vwo leerjaar 1 en 2, onderbouw leerjaar 3 havo en vwo, bovenbouw havo leerjaar 4 en 5 en bovenbouw vwo leerjaar 4, 5 en 6. De schoolleiding bestaat uit vijf afdelingsleiders, de locatieleider en de directeur.

Jaarindeling

Het cursusjaar is verdeeld in twee roosterperioden. Daarnaast is het jaar verdeeld in drie toetsperioden. Iedere periode sluiten we af met een toetsweek.

Bevordering

Drie keer per jaar ontvangt u via uw zoon of dochter een cijferrapportage. Tussendoor kunt u altijd via Somtoday met uw persoonlijke inlogcode de actuele cijfers inzien. Bekijk ook de algemene regels voor bevordering en de bevorderingsnormen.

We werken met algemene informatie over onze bevorderingsnormen en specifieke bevorderingsnormen voor elk niveau in de onderbouw en voor de hele bovenbouw.

Informatie
Bevorderingsnormen Lyceum
Informatie
Bevorderingsnormen 1 havo
Informatie
Bevorderingsnormen 1 h/v
Informatie
Bevorderingsnormen 1 vwo
Informatie
Bevorderingsnormen 2 havo
Informatie
Bevorderingsnormen 2 vwo
Informatie
Bevorderingsnormen 3 havo
Informatie
Bevordering vanuit de bovenbouw
Informatie
Bevorderingsnormen 3 vwo

Doorstromen, vak wisselen en extra vak volgen

Binnen onze scholengemeenschap kunnen leerlingen doorstromen en van vak wisselen en een extra vak volgen onder bepaalde voorwaarden.

Informatie
Doorstromen en van vak wisselen
Informatie
Extra vak bovenbouw havo en vwo

Onderwijstijd

Sinds 1 augustus 2015 is de nieuwe wet op de onderwijstijd van kracht. Kern is dat voor havo over de gehele opleiding 4.700 klokuren onderwijstijd gerealiseerd moet kunnen worden; voor vwo 5.700 klokuren. Alle onderwijstijd is maatwerk. Dat wil zeggen dat niet elke leerling het gehele aanbod hoeft te doorlopen; er mogen daarin door de school keuzes worden gemaakt. De onderwijstijd wordt gevormd door de combinatie van lessen en activiteiten.

De lessentabel voor de onderbouw bestaat gemiddeld uit ruim 31 lesuren per week. Voor de bovenbouw is het aantal lessen afhankelijk van het gekozen profiel. De leerlingen vullen zelf hun rooster aan met begeleide keuze-uren tot 32 uur per week.

Daarnaast biedt de school veel mogelijkheden voor extra activiteiten waaruit leerlingen kunnen kiezen. Alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd en begeleid door daartoe bevoegde medewerkers (in- of extern), mogen onder de onderwijstijd vallen. De deelraad wordt elk jaar instemming gevraagd op de gehele onderwijstijd.

Lesrooster Tolstraat

50 - minutenrooster
1e bel 8.15 uur 
2e bel8.20 uur
1e uur8.20 - 9.10 uur
2e uur 9.10 - 10.00 uur 
3e uur 10.00 - 10.50 uur
Pauze 1
4e uur 11.10 - 12.00 uur 
5e uur12.00 - 12.50 uur 
Pauze 2
6e uur 13.20 - 14.10 uur
7e uur14.10 - 15.00 uur
8e uur15.00  - 15.50 uur
40 - minutenrooster
1e bel 8.15 uur 
2e bel8.20 uur
1e uur8.20 - 9.00 uur
2e uur 9.00 - 09.40 uur 
3e uur 09.40 - 10.20 uur
Pauze 1
4e uur 10.40 - 11.20 uur 
5e uur11.20 - 12.00 uur 
Pauze 2
6e uur 12.30 - 13.10 uur
7e uur13.10 - 13.50 uur
8e uur13.50  - 14.30 uur

Lesrooster Marsdiep

50 - minutenrooster
1e bel 8.35 uur 
2e bel8.40 uur
1e uur8.40 - 9.30 uur
2e uur 9.30 - 10.20 uur 
3e uur 10.20 - 11.10 uur
Pauze 1
4e uur 11.30 - 12.20 uur 
5e uur12.20 - 13.10 uur 
Pauze 2
6e uur 13.40 - 14.30 uur
7e uur14.30 - 15.20 uur
40 - minutenrooster
1e bel 8.35 uur 
2e bel8.40 uur
1e uur8.40 - 9.20 uur
2e uur 9.20 - 10.00 uur 
3e uur 10.00 - 10.40 uur
Pauze 1
4e uur 11.00 - 11.40 uur 
5e uur11.40 - 12.20 uur 
Pauze 2
6e uur 12.50 - 13.30 uur
7e uur13.30 - 14.10 uur

Jaaragenda

In de jaaragenda staat alle informatie over het huidige leerjaarvoor ouders/verzorgers en voor leerlingen.

Laden...
 

De brugklas

Voordat een leerling op het Groene Hart Lyceum komt, overleggen we met de leerkracht van groep acht. Zo kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding goed op iedere leerling afstemmen. Nieuwe leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool geplaatst in een havo, een havo/vwo, een vwo-atheneum- of een vwo-gymnasiumklas.

De vakken op de verschillende niveaus zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Dat heeft als voordeel dat een leerling kan ‘overstappen’ van het ene niveau naar het andere, bijvoorbeeld als het lesniveau of het tempo te hoog of te laag is. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Lessentabellen

In de lessentabellen staat het aantal lesuren dat onder begeleiding van een vakdocent wordt geboden aan elke leerling in elk leerjaar. Alle lessen worden aangeboden als vaklessen. 

Klas 1

Periodenefaduenlagrakgsecwins1ns2BIBVmulvacdrlomeTkooTOT
havo 113232244211422

32
havo 123332242112212432
havo/vwo 11323224(4)211422432
havo/vwo 1233322442112212(4)32
Atheneum 1132
322321112222432
Atheneum 1 233
3223421141231
Gymnasium 11323212232211222232
Gymnasium 1233321223221141232

Klas 2


PeriodeNeFADuENLAGRAKGSWINS1BIBVmulvLOmeooTOT
havo 214 2 3 3 22 3 2 2 2 11 2 1 30
havo 22 4 2 3 3 2 2 32 2 2 1 1 41 32
havo 2
tech
1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 5 31
havo 2
tech
2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 4 1 5 33
atheneum
1 4 2 3 3 22 3 2 2 2 1 1 2 1 30
atheneum
2
2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 41 32
atheneum
2  tech
1 3 2 3 3 232 2 1 1 1 2 1 5 31
atheneum 
2 tech
2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 41 5 33
Gymnasium
2
13 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 32
Gymnasium
2
2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 34

Klas 3

PeriodeNefaDuenLAGRAKGSEcWiNS1NS2BVmulvlomeootot
havo 3132332223222112131
232332223222112131
havo 3
tech
1323322322121531
havo 3 
tech
24223
22322121531
atheneum 
3
132332223222112131
atheneum 
3
232332223222112131
atheneum
3 tech
13223223221121531
atheneum
3 tech
23223223221121531
gymnasium
3
13222332

1

23121112132
gymnasium
3
23222332

1

23221
12132

bovenbouw havo


periodeneenwawbfadugsakecmwnaskbibeckakbkminwdbsmoockvmalolv
havo 413 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 223 34 4 22 2 2
havo 42 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 24 4 4 4 2 2 2 2
havo 51 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 42 2 3 4 4 3 4 2
havo 52 4 3 3 3 4 4 3 3 4 34 3 4 3 2 00 0 0 0 0

bovenbouw vwo


periodeneenwawicwblagrfadugsakecmwnaskbibeckakbkminwdoockvmalolv
vwo 413 2 3 3 4 4 4 3 3 22 3 2 2 23 3 1 2 2 3 3 4 1 2 2 1
vwo 42 3 23 3 3 4 42 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 24 43 1 2 2 1
vwo 51 3 3 3 3 3 5 53 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 22 3 3 3 1 2 2
vwo 523 2 3 3 4 5 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2
vwo 61 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
vwo 62 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0

Vakanties

2023-2024

aanvang cursusjaar
ma 21 augustus 2023

herfstvakantie
ma 16 t/m vr 20 oktober 2023

kerstvakantie
ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024

voorjaarsvakantie
ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024

paasweekend
vr 29 maart t/m ma 1 april 2024

meivakantie
ma 29 april t/m vr 10 mei 2024

tweede pinksterdag
ma 20 mei 2024

zomervakantie
ma 15 juli t/m vr 23 augustus 2024


2024-2025

aanvang cursusjaar
ma 26 augustus 2024

herfstvakantie
ma 28 t/m vr 1 november 2024

kerstvakantie
ma 23 december 2024 t/m vr 3 januari 2025

voorjaarsvakantie
ma 24 februari t/m vr 28 februari 2025

paasweekend
vr 18 april t/m ma 21 april 2025

meivakantie
di 22 april t/m ma 5 mei 2025
Let op: reizen van de reisweek voor 4H en 5V kunnen al op 4 of 5 mei vertrekken.

Hemelvaartsweekend
do 29 mei t/m vr 30 mei 2025

tweede pinksterdag
ma 9 juni 2025

zomervakantie
ma 21 juli t/m vr 29 augustus 2025

Profielen bovenbouw

Leerlingen kiezen op de havo of het vwo in het derde jaar voor vaste vakkencombinaties voor de bovenbouw: de profielen. Er zijn vier profielen:

  • cultuur & maatschappij (CM)
  • economie & maatschappij (EM)
  • natuur & gezondheid (NG)
  • natuur & techniek (NT)

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is, een profieldeel en een vrij deel. De vakken uit het gemeenschappelijk deel hebben een algemeen vormend karakter. De vakken uit het profieldeel geven de studie een accent in de gekozen richting. In de vrije ruimte kiest een leerling nog één examenvak. Per profiel kan uit een beperkt aantal vakken gekozen worden. Bij elke opleiding zijn ook de mogelijkheden voor Technasium vermeld. Voor de keuze van specifieke vakken kunnen jaarlijks extra selectiecriteria bekend gemaakt worden.

Informatie
Overzicht Profielen Gymnasium
Informatie
Overzicht Profielen Havo
Informatie
Overzicht Profielen Atheneum

PTA, PTB en examenreglement

De toetsen die leerlingen in de bovenbouw krijgen, zijn omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (pta) en het programma van toetsing en bevordering (ptb). In het examenreglement staan de richtlijnen voor bevordering en de rechten en plichten in verband met het schoolexamen en het eindexamen.

Informatie
Examenreglement Lyceum 2023-2024
PTA / PTB / PTD
PTA / PTB 4 HAVO
PTA / PTB / PTD
PTA 5 HAVO
PTA / PTB / PTD
PTA / PTB 4 VWO
PTA / PTB / PTD
PTA / PTB 5 VWO
PTA / PTB / PTD
PTA 6 VWO
PTA / PTB / PTD
PTA Verstroom 5H 2023 2024 - 4V naar 5H
PTA / PTB / PTD
PTA Verstroom 5H 2023 2024 - 5V naar 5H
PTA / PTB / PTD
PTA Verstroom 5V 2023 2024 - 5H naar 5V

Handleiding profielwerkstuk


Informatie
Handleiding profielwerkstuk GHL 2023-2024

Leermiddelen

Onze school heeft een boekenfonds voor de lesboeken en voor een deel van de andere lesmaterialen. In klas 1 tot en met 4 werken we met de iPad als extra leermiddel. De iPad biedt onderwijskundig de meeste mogelijkheden en is geschikt voor samenwerken in de klas. In klas 5 en 6 kiezen leerlingen zelf welk device ze mee naar school nemen.
De volgende informatie is van belang bij het gebruik van de iPad.

Protocol
Regels voor het gebruik van de iPad
Protocol
Schadeprocedure iPad Lyceum

Onderwijskwaliteit

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.