Onderwijs: Uitdagend leren

Waar staan wij voor?

Vanuit onze christelijke achtergrond hechten we veel waarde aan respect en zorg voor elkaar, veiligheid, samenwerking en ontwikkeling. Dit zijn kernbegrippen in ons dagelijks doen en laten. Ze vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs.

Ons onderwijs is er op gericht dat leerlingen hun talenten ontplooien op intellectueel, cultureel, fysiek en sociaal gebied. We willen dat ze leren en ervaren dat ze ertoe doen, voor elkaar, voor de school en voor de samenleving.

Wij zijn een school voor havo en vwo, die een goede voorbereiding biedt op een vervolgstudie op het hbo of aan de universiteit. Bij ons op school zitten zo’n 1.350 leerlingen. In de brugklas komen de leerlingen in een havo, een havo/vwo, een vwo-atheneum- of een vwo-gymnasiumklas. Aan het eind van het jaar bepalen we het niveau voor het tweede leerjaar.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en zij mogen dat ook van ons hebben. Leerlingen mogen van ons verwachten dat lessen goed worden voorbereid en gegeven, dat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, de organisatie soepel verloopt en dat wij ons aan onze afspraken houden. Wij vragen ook het een en ander van de leerlingen: dat ze de lessen tijdig voorbereiden, het huiswerk maken, zorgen dat ze de juiste spullen bij zich hebben en betrokken zijn bij de les en andere activiteiten in en om de school. Voor goede resultaten is het belangrijk dat er vanuit de thuissituatie wordt meegedacht en meegewerkt.

Organisatie van ons onderwijs

Er zijn vier units: onderbouw havo, onderbouw vwo, bovenbouw havo en bovenbouw vwo. De schoolleiding bestaat uit vier unitleiders, de locatieleider en de directeur.

Jaarindeling

Het cursusjaar is verdeeld in twee roosterperioden. Daarnaast is het jaar verdeeld in drie toetsperioden. Iedere periode sluiten we af met een toetsweek.

Bevordering

Drie keer per jaar ontvangt u via uw zoon of dochter een cijferrapportage. Tussendoor kunt u altijd via Magister met uw persoonlijke inlogcode de actuele cijfers inzien. Bekijk ook de algemene regels voor bevordering en de bevorderingsnormen.

We werken met algemene informatie over onze bevorderingsnormen en specifieke bevorderingsnormen voor elk niveau in de onderbouw en voor de hele bovenbouw.

Informatie
Bevorderingsnormen Lyceum
Informatie
Bevorderingsnormen 1 havo
Informatie
Bevorderingsnormen 1 h/v
Informatie
Bevorderingsnormen 1 vwo
Informatie
Bevorderingsnormen 2 havo
Informatie
Bevorderingsnormen 2 vwo
Informatie
Bevorderingsnormen 3 havo
Informatie
Bevorderingsnormen 3 vwo
Informatie
Bevordering vanuit de bovenbouw

Lesrooster

50 minuten
1e bel 8.15 uur
2e bel 8.20 uur
1e uur 8.20 - 9.10 uur
2e uur 9.10 - 10.00 uur
3e uur 10.00 - 10.50 uur
1e pauze
4e uur 11.10 - 12.00 uur
5e uur 12.00 - 12.50 uur
2e pauze
6e uur 13.20 - 14.10 uur
7e uur 14.10 - 15.00 uur
8e uur 15.00 - 15.50 uur
40 minuten
1e bel 8.15 uur
2e bel 8.20 uur
1e uur 8.20 - 9.00 uur
2e uur 9.00 - 9.40 uur
3e uur 9.40 - 10.20 uur
1e pauze
4e uur 10.40 - 11.20 uur
5e uur 11.20 - 12.00 uur
2e pauze
6e uur 12.30 - 13.10 uur
7e uur 13.10 - 13.50 uur
8e uur 13.50 - 14.30 uur

Jaaragenda

In de jaaragenda staat alle informatie over het huidige leerjaarvoor ouders/verzorgers en voor leerlingen.

Laden...
 

Vakantieplanning 2018-2019

Aanvang cursusjaar
ma 27 augustus 2018

Jaarmarkt (6e t/m 8e uur vervalt)
wo 19 september 2018

Herfstvakantie
ma 22 t/m vr 26 oktober 2018

Kerstvakantie
ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
ma 25 februari t/m vr 1 maart 2019

Paasweekend/meivakantie
vr 19 april t/m vr 3 mei 2019

Hemelvaartsweekend
do 30 t/m vr 31 mei 2019

Tweede pinksterdag
ma 10 juni 2019

Zomervakantie
ma 22 juli t/m vr 30 augustus 2019

De brugklas

Voordat een leerling op het Groene Hart Lyceum komt, overleggen we met de leerkracht van groep acht. Zo kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding goed op iedere leerling afstemmen. Nieuwe leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool geplaatst in een havo, een havo/vwo, een vwo-atheneum- of een vwo-gymnasiumklas.

De vakken op de verschillende niveaus zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Dat heeft als voordeel dat een leerling kan ‘overstappen’ van het ene niveau naar het andere, bijvoorbeeld als het lesniveau of het tempo te hoog of te laag is. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Lessentabellen

Klas 1

periode ne fa du en la gr ak gs ec wi ns1 ns2 bi bv mu lv ac dr lo me tk oo tot
havo 1 1 3 2 3 2 2 4 2 1 1 1 3 2 2 4 32
2 3 3 3 2 2 4 4 2 1 1 1 3 1 2 32
havo/vwo 1 1 3 2 3 2 2 4 2 1 1 1 3 2 2 4 32
2 3 3 3 2 2 4 4 2 1 1 1 3 1 2 32
atheneum 1 1 3 2 3 2 2 3 4 2 1 1 1 1 3 2 2 32
2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 4 31
gymnasium 1 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 32
2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 1 2 32

Klas 2

periode ne fa du en la gr ak gs ec wi ns1 ns2 bi bv mu lv ac dr lo me tk oo tot
havo 2 1 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 30
2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 32
havo 2 tech 1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 5 31
2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 4 1 5 33
atheneum 2 1 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 30
2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 32
atheneum 2 tech 1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 5 31
2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 4 1 5 33
gymnasium 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 32
2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 34

Klas 3

periode ne fa du en la gr ak gs ec wi ns1 ns2 bi bv mu lv ac dr lo me tk oo tot
havo 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 31
2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 31
havo 3 tech 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 5 31
2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 5 31
atheneum 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 31
2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 31
atheneum 3 tech 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 5 31
2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 5 31
gymnasium 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 33
2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 33

Bovenbouw

Havo
periode ne en wa wic wb la gr fa du gs ak ec mw na sk bi mo/bec ka kb km in wd bsm oo ckv ma lo lv
havo 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2
2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 4 4 4 4 2 2 2 2
havo 5 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 2
2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0
Vwo
periode ne en wa wic wb la gr fa du gs ak ec mw na sk bi mo/bec ka kb km in wd bsm oo ckv ma lo lv
vwo 4 1 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 1 2 2 1
2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 4 4 3 1 2 2 1
vwo 5 1 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2
2 3 2 3 3 4 5 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2
vwo 6 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3* 2
2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0

Profielen bovenbouw

Leerlingen kiezen op de havo of het vwo in het derde jaar voor vaste vakkencombinaties voor de bovenbouw: de profielen. Er zijn vier profielen:

  • cultuur & maatschappij (CM)
  • economie & maatschappij (EM)
  • natuur & gezondheid (NG)
  • natuur & techniek (NT)

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is, een profieldeel en een vrij deel. De vakken uit het gemeenschappelijk deel hebben een algemeen vormend karakter. De vakken uit het profieldeel geven de studie een accent in de gekozen richting. In de vrije ruimte kiest een leerling nog één examenvak. Per profiel kan uit een beperkt aantal vakken gekozen worden. Bij elke opleiding zijn ook de mogelijkheden voor Technasium vermeld. 

Informatie
Overzicht Profielen Havo 2018/2019
Informatie
Overzicht Profielen Atheneum 2018/2019
Informatie
Overzicht Profielen Gymnasium 2018/2019

Pta, ptb en examenreglement

De toetsen die leerlingen in de bovenbouw krijgen, zijn omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (pta) en het programma van toetsing en bevordering (ptb). In het examenreglement staan de richtlijnen voor bevordering en de rechten en plichten in verband met het schoolexamen en het eindexamen.
Informatie
Examenreglement Lyceum
PTA
PTA / PTB 4 HAVO
PTA
PTA / PTB 4 VWO
PTA
PTA / PTB 5 HAVO
PTA
PTA / PTB 5 VWO
PTA
Erratum PTA/PTB MO 5 VWO
PTA
PTA / PTB 6 VWO
PTA
Erratum PTA/PTB MO 6 VWO

Leermiddelen

Onze school heeft een boekenfonds voor de lesboeken en voor een deel van de andere lesmaterialen.

In de onderbouw werken we met de iPad als extra leermiddel. De iPad biedt onderwijskundig de meeste mogelijkheden en is geschikt voor samenwerken in de klas.

Rendementsgegevens

De rendementsgegevens van 2016-2017

Rendementsgegevens

havo vwo
Onderbouwsnelheid 98,1 98,1
Bovenbouwsucces 83,6 88,6
zitten-blijven naar volgend leerjaar
leerjaar 2 vmbo(g)t havo vwo vavo van school zonder diploma van school
leerjaar 1 1 98 1
leerjaar 2 3 4 43 50 0
leerjaar 3 havo 2 8 87 2 1
leerjaar 4 havo 14 78 8
leerjaar 5 havo 6
leerjaar 5 vavo 11 89
leerjaar 3 vwo 4 4 91 1
leerjaar 4 vwo 9 2 88 1
leerjaar 5 vwo 11 88 1
leerjaar 6 vwo 4
leerjaar 6 vavo 100
geslaagd
havo 88
vwo 89