Contactgegevens

Groene Hart Lyceum
Tolstraat 11
2405 VS Alphen aan den Rijn

telefoon: 0172 – 449 510
e-mail: admlyceum@scopescholen.nl

Directeur
Mevr. drs. A. Schouten

Afdelingsleiders 
Dhr. M.L. Tange MA
Afdelingsleider onderbouw havo/vwo leerjaar 1 en havo leerjaar 1 en 2

Dhr. F. van Niel
Afdelingsleider onderbouw vwo, leerjaar 1 en 2

Mw. S. Kuijpers
Afdelingsleider onderbouw leerjaar 3 havo en vwo

Mevr. drs. E.R.M. Verschueren
Afdelingsleider bovenbouw havo, leerjaar 4 en 5

Dhr. J. Hilgers
Afdelingsleider bovenbouw vwo, leerjaar 4, 5 en 6

Locatieleider, algemene zaken
Dhr. C.T. Hut

Decanen
Mevr. A. Zwaneveld, havo
Mevr. R. Meijer, vwo

Begeleider passend onderwijs
Mevr. D. Goroshkova

Ondersteuningscoördinator
Mevr. W. de Lang (leerjaar 3 t/m 6)
Mevr. P. van Hall (leerjaar 1 en 2)

Counselors
Dhr. P. Nieswand
Mevr. drs. C. Odijk
Dhr. M. Teske
Mevr. A. Zwaneveld

Schoolorthopedagoog
Mevr. L. Benthem-Bodewes

Schoolpsycholoog
Mevr. T.A. Zijlstra

Contactpersoon bij klachten
Mevr. L. Telder

Conciërges
Dhr. R. Bodijn 
Dhr. R. de Vroedt
Dhr. R. Veefkind

Locatieadministratie, secretaresse, afdelingsassistenten en receptie
Mevr. E.V. van Loon-Houtman,
afdelingsassistente/baliemedewerkster

Mevr. H. Vrisekoop,
afdelingsassistente onderbouw havo en vwo, leerjaar 1 

Mevr. D. Smit,
afdelingsassistente onderbouw havo en vwo, leerjaar 2

Mevr. M. van den Oever en mw. J.M. Domburg,
afdelingsassistentes onderbouw havo en vwo, leerjaar 3

Mevr. N. de Smit,
afdelingsassistente bovenbouw havo, leerjaar 4 en 5

Mevr. L.C. Kersbergen,
afdelingsassistente bovenbouw vwo, leerjaar 4, 5 en 6

Mevr. A.C.M. Stichter,
locatieadministratie

Mevr. L. Telder,
directiesecretaresse

Mevr. M. Gordijn,
secretaresse