Gegevens locatieteam

Groene Hart Lyceum, Tolstraat 11,
2405 VS Alphen aan den Rijn.

Vanaf 1 januari 2019:
Groene Hart Lyceum, Halverwege 4,
2402 NK Alphen aan den Rijn.

De volgende personen zijn altijd bereid informatie te geven en vragen te beantwoorden.

U kunt via ons algemene nummer contact opnemen. U kunt hen ook via de e-mail benaderen.

Sectordirecteur
Mevr. drs. A. Schouten

Unitleider onderbouw vwo
Dhr. drs. J. Hilgers

Unitleider onderbouw havo
Dhr. D. Catsburg

Unitleider bovenbouw havo
Mevr. drs. E.R.M. Verschueren

Unitleider bovenbouw vwo
Dhr. P.A. Doppen MSc

Locatieleider, algemene zaken
Dhr. C.T. Hut

Decanen
Mevr. A. Zwaneveld, havo
Mevr. drs. E.M.J.A. van Oudenhove-Schuurman, vwo

Begeleider passend onderwijs
Mevr. A. de Haas

Schoolpsycholoog
Mevr. T.A. Zijlstra

Zorgcoördinator
Mevr. W. de Lang

Counselors
Mevr. drs. M.H. Schra
Mevr. N. Buysert
Mevr. K. Blom, MA
Mevr. drs. C. Odijk

Conciërges
Dhr. R. Bodijn (hoofdconciërge)
Dhr. R. de Vroedt
Dhr. R. Veefkind

Schoolorthopedagoog
Mevr. L. Benthem-Bodewes

Contactpersoon bij klachten
Mevr. L. Telder

Locatieadministratie, secretaresse, unitassistenten en receptie

 • Mevr. A. Veldstra,
  baliemedewerkster
 • Mevr. E.V. van Loon-Houtman,
  unitassistente/baliemedewerkster
 • Mevr. L.C. Kersbergen,
  unitassistente 3, 4, 5 en 6 vwo
 • Mevr. H.M. de Schepper,
  unitassistente leerjaar 1 en 2
 • Mevr. D. Smit-Letteboer,
  unitassistente 3, 4 en 5 havo
 • Mevr. F.M. Bogaards-Kroon,
  locatieadministratie
 • Mevr. L. Telder, directiesecretaresse
 • Mevr. J. Domburg, administratief ondersteuner
 • Mevr. M. van den Oever, secretaresse