Gegevens locatieteam

Halverwege 4
2402 NK Alphen aan den Rijn

Vanaf media 2020:
Tolstraat 11
2405 VS Alphen aan den Rijn

telefoon: 0172 – 449 510
e-mail: admlyceum@scopescholen.nl

Sectordirecteur
Mevr. drs. A. Schouten

Unitleider onderbouw havo
Dhr. M. Tange

Unitleider onderbouw vwo
Dhr. drs. J. Hilgers

Unitleider leerjaar 3-4 havo/vwo
Dhr. R. Duiker

Unitleider bovenbouw havo
Mevr. drs. E.R.M. Verschueren

Unitleider bovenbouw vwo
Dhr. P.A. Doppen MSc

Locatieleider, algemene zaken
Dhr. C.T. Hut

Decanen
Mevr. A. Zwaneveld, havo
Mevr. drs. E.M.J.A. van Oudenhove-Schuurman, vwo

Begeleider passend onderwijs
Mevr. A. de Haas

Zorgcoördinator
Mevr. W. de Lang

Counselors
Mevr. drs. M.H. Schra
Mevr. N. Buysert
Mevr. K. Blom, MA
Mevr. drs. C. Odijk

Schoolorthopedagoog
Mevr. L. Benthem-Bodewes

Schoolpsycholoog
Mevr. T.A. Zijlstra

Contactpersoon bij klachten
Mevr. L. Telder

Conciërges
Dhr. R. Bodijn (hoofdconciërge)
Dhr. R. de Vroedt
Dhr. R. Veefkind

Locatieadministratie, secretaresse, unitassistenten en receptie

 • Mevr. A. Veldstra,
  baliemedewerkster
 • Mevr. E.V. van Loon-Houtman,
  unitassistente/baliemedewerkster
 • Mevr. L.C. Kersbergen,
  unitassistente 3, 4, 5 en 6 vwo
 • Mevr. H.M. de Schepper,
  unitassistente leerjaar 1 en 2
 • Mevr. D. Smit-Letteboer,
  unitassistente 3, 4 en 5 havo
 • Mevr. F.M. Bogaards-Kroon,
  locatieadministratie
 • Mevr. L. Telder, directiesecretaresse
 • Mevr. J. Domburg, administratief ondersteuner
 • Mevr. M. van den Oever, secretaresse