Contactgegevens

Groene Hart Lyceum
Tolstraat 11
2405 VS Alphen aan den Rijn

telefoon: 0172 – 449 510
e-mail: admlyceum@scopescholen.nl

Sectordirecteur
Mevr. drs. A. Schouten

Unitleiders 
Dhr. M.L. Tange MA
Unitleider onderbouw havo

Dhr. J. Hilgers
Unitleider onderbouw havo/vwo en vwo

Mevr. drs. E.R.M. Verschueren
Unitleider bovenbouw havo, leerjaar 4 en 5

Dhr. P.A. Doppen MSc
Unitleider bovenbouw vwo, leerjaar 4, 5 en 6

Locatieleider, algemene zaken
Dhr. C.T. Hut

Decanen
Mevr. A. Zwaneveld, havo
Mevr. R. Meijer, vwo

Begeleider passend onderwijs
Mevr. A. de Haas

Zorgcoördinator
Mevr. W. de Lang

Counselors
Dhr. drs. J. Koole
Mevr. drs. C. Odijk
Dhr. M. Teske
Mw. A. Zwaneveld

Schoolorthopedagoog
Mevr. L. Benthem-Bodewes

Schoolpsycholoog
Mevr. T.A. Zijlstra

Contactpersoon bij klachten
Mevr. L. Telder

Conciërges
Dhr. R. Bodijn 
Dhr. R. de Vroedt
Dhr. R. Veefkind

Locatieadministratie, secretaresse, unitassistenten en receptie

Mevr. A. Veldstra,
baliemedewerkster

Mevr. E.V. van Loon-Houtman,
unitassistente/baliemedewerkster

Mevr. H.M. de Schepper,
unitassistente onderbouw havo en vwo, leerjaar 1 en 2

Mevr. M. van den Oever,
unitassistente onderbouw havo en vwo, leerjaar 3

Mevr. N. de Smit,
unitassistente bovenbouw havo, leerjaar 4 en 5

Mevr. L.C. Kersbergen,
unitassistente bovenbouw vwo, leerjaar 4, 5 en 6

Mevr. F.M. Bogaards-Kroon,
locatieadministratie

Mevr. L. Telder,
directiesecretaresse

Mevr. M. Gordijn,
secretaresse