Onderwijs: Leren met uitzicht

Onderwijs

Op onze school begint uw kind het eerste leerjaar met vmbo-basis/kader, vmbo-tl (mavo) of havo. Leerlingen van vmbo-basis/kader stappen na het tweede leerjaar over naar het Groene Hart Leerpark, havoleerlingen gaan na het derde leerjaar naar het Groene Hart Lyceum.De vmbo-tl-leerlingen (mavo) doen eindexamen op onze vestiging.

Door aan opdrachten en projecten te werken, ontwikkelt uw kind belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en presenteren.

In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. Alle lokalen hebben de beschikking over een smartboard en Apple TV. Via Apple TV kan een iPad verbinding maken met het smartboard. Daarnaast is er een groot leerplein waar computers staan. Uw kind kan daar zelfstandig aan het werk. Doordat de indeling van het gebouw transparant is, houden de docenten vanuit de lokalen hierop gemakkelijk toezicht. Met name in dit onderwijsgedeelte heerst een echte ‘leersfeer’.

Dankzij de iPad kunnen onze docenten hun onderwijs uitdagender maken en beter inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Informatie
Schoolplan Rijnwoude '18-'22

Itslearning

We werken met het onderwijsplatform Itslearning. In Itslearning staan voor alle vakken de studiewijzers. Daarin staat vermeld wat uw kind per les en per week moet doen. Bij sommige vakken staan in de studiewijzers ook opdrachten en instructievideo’s. Ook het huiswerk staat in Itslearning. U kunt via de oudermodule meekijken. U ziet waar uw kind op school mee bezig is en u kunt uw kind eventueel helpen.

Bevordering

Uw kind krijgt aan het begin van elk cursusjaar de bevorderingsrichtlijnen. Het complete overzicht van deze richtlijnen voor alle leerjaren is op te vragen bij de vestigingsadministratie.

Zittenblijven in het eerste leerjaar kan bij ons in principe niet. Heeft uw kind veel moeite om de lessen op zijn of haar niveau te volgen, dan gaat hij of zij door naar het volgende leerjaar maar dan op een beter passend niveau. Uw kind blijft dan met leeftijdgenoten de lessen volgen.

Ná het eerste leerjaar kan uw kind wel blijven zitten. Dat gebeurt, als alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen zijn, in goed overleg met de klassencoach en de betrokken teamcoördinator.

Informatie
Overgangsrichtlijnen Dakpanklassen
Informatie
Overgangsrichtlijnen leerjaar 2 t/m 4

Christelijke school

Onze school is een christelijke school. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan, bij de dagopeningen, in de vieringen rondom christelijke feestdagen en bij het vak levensbeschouwelijke vorming.

Extra examenvakken

Uw kind kan bij de vakkkenpakketkeuze in leerjaar 3 een extra vak kiezen. Wel moet er dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het lerarenteam moet er vertrouwen in hebben dat uw zoon of dochter deze extra belasting aankan.
  • Het moet roostertechnisch mogelijk zijn.

Excursies en andere activiteiten

Ook buiten de school organiseren we leeractiviteiten. Deze activiteiten hebben vaak een vakoverstijgend thema en vormen een aanvulling op het onderwijsprogramma.

We hebben regelmatig excursies. Het jaar start met een kennismakingskamp van drie dagen voor de leerlingen van klas 1. Daarnaast zijn er nog vele vakexcursies zoals naar het Archeon, diverse musea, Den Haag en het concentratiekamp in Vught.

Leerlingen uit 3 vmbo-tl gaan ieder jaar in september op werkweek. Enthousiaste docenten organiseren deze reis en zij komen net als de leerlingen met prachtige verhalen terug. Deze werkweek staat vooral in het teken van teambuilding.

Leerlingenraad

Wij vragen aan leerlingen mee te denken op het gebied van het schoolgebouw, de regels en de organisatie van activiteiten. Uw kind kan deelnemen aan de leerlingenraad om hieraan bij te dragen.

Onderwijskwaliteit

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.