Contactgegevens

Groene Hart Rijnwoude
Sportparklaan 4
2391 AX Hazerswoude-Dorp

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Tromper via ons algemene nummer: 0172 - 589 765 of via admrijnwoude@scopescholen.nl

Vestigingsdirecteur
Dhr. D. Catsburg

Locatieleider
Mevr. M.E. de Jong

Teamcoördinatoren
Mevr. W. Sonnemans – leerjaar 1 en 2
Dhr. M. Bruijne – leerjaar 3 en 4

Zorgcoördinator
Mevr. J. Tanis

Decanen
Mevr. M. Geluk - vmbo-b/k en vmbo-tl
Mevr. A. Zwaneveld - 3 havo

Remedial teachers
Mevr. A. den Tuinder
Dhr. M. Bruijne

Schoolpsycholoog
Mevr. T.A. Zijlstra

Counselor
Mevr. R. IJtsma

Schoolorthopedagoog
Mevr. L. Benthem-Bodewes

Contactpersoon bij klachten
Dhr. H. Rutgers

Contactgegevens deelraad
drrijnwoude@scopescholen.nl

Contactgegevens ouderklankbordgroep
klankbordgroeprijnwoude@scopescholen.nl

Foto van links naar rechts: Dhr. M. Bruijne, Mevr. W. Sonnemans, Dhr. D. Catsburg en Mevr. M.E. de Jong.