Contactgegevens

Groene Hart Rijnwoude
Sportparklaan 4
2391 AX Hazerswoude-Dorp

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Tromper via ons algemene nummer: 0172 - 589 765 of via admrijnwoude@scopescholen.nl

Directeur
Dhr. D. Catsburg

Afdelingsleider
Dhr. M. Bruijne

Locatieleider
Mevr. M.E. de Jong

Leerlingcoördinatoren
Dhr. A. van der Windt
– leerjaar 1 en 2
Mevr. A. den Tuinder
– leerjaar 3 en 4

Zorgcoördinator
Mevr. J. Tanis

Decaan
Mevr. M. Geluk 

Remedial teachers
Mevr. A. den Tuinder
Mevr. K. Braxhoven

Mevr. I. Meijer-Klijnsma

Schoolpsycholoog
Mevr. T.A. Zijlstra

Counselor
Mevr. R. IJtsma

Schoolorthopedagoog
Mevr. L. Benthem-Bodewes

Contactpersoon bij klachten
Dhr. H. Rutgers

Contactgegevens deelraad
drrijnwoude@scopescholen.nl

Contactgegevens ouderklankbordgroep
klankbordgroeprijnwoude@scopescholen.nl

Foto van links naar rechts rij 1: Mevr. M.E. de Jong (locatieleider), Dhr. D. Catsburg (directeur), Dhr. I. Remmelzwaal (TOA), Mevr. J. Tanis (zorgcoördinator)
Foto van links naar rechts rij 2: Dhr. F. Verhorst (conciërge), Mevr. C. Raven-van Rijn (onderwijsassistent), Mevr. C. Tromper (management ondersteuner)

Foto van links naar rechts rij 1: Mevr. M.E. de Jong (locatieleider), Dhr. D. Catsburg (directeur), Mevr. A. den Tuinder (leerlingcoördinator bovenbouw)
Foto van links naar rechts rij 2: Dhr. A. van der Windt (leerlingcoördinator onderbouw), Dhr. M. Bruijne (afdelingsleider)