Afspraken en regels

Jaarrooster

Bekijk voor het actuele jaarrooster de jaarkalender. Hierin staan ook de momenten dat uw kind niet op school hoeft te komen vanwege de inzet van organisatiedagen, zoals rapportvergaderingen, studie(mid)dagen, etc.

Laden...
 

Vakanties

VAKANTIES 2023-2024

aanvang cursusjaar
ma 21 augustus 2023

herfstvakantie
ma 16 t/m vr 20 oktober 2023

kerstvakantie
ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024

voorjaarsvakantie
ma 19 februari t/m vr 23 maart 2024

paasweekend
vr 29 maart t/m ma 1 april 2024

meivakantie
ma 29 april t/m vr 10 mei 2024

Tweede pinksterdag
ma 20 mei 2024

zomervakantie
ma 15 juli t/m vr 23 augustus 2024

Lessentabel

K = keuzevak

VAKAfkortingR1BKTR1THR2BKTR2THR2HAR3TLR3HAR4TL
NederlandsNE3 3 3 3 3 3 3 3
LeesuurLE1 1 1
EngelsEN4 4 3 3 3 3 3 4
WiskundeWI4 4 33 3 3 3 4
DuitsDU 2 2 2 3 3 4 k
FransFA 2 2 2 2
AardrijkskundeAK2 2 2 2 2 3 k2 4 k
GeschiedenisGS2 2 2 2 2 3 k2 4 k
EconomieEC 2 2 3 2 4 k
BiologieBI2 2 2 2 2 3 k 4 k
NatuurkundeN1 3 k2 4 k
ScheikundeN2 3 k2 4 k
Natuur-/ScheikundeNS 2 2 2
TechnologieTE2 2 2 2 2
Beeldende VormingBV2 2 2 2 2 3 k2 4 k
DramaDR1 1
MuziekMU 1 1 1 1
InformaticaIN0,50,5
Bewegen en SportBS3 2 2 2 2 2 2 2
Loopbaanoriëntatie en -begeleidingLOB 0,5 0,5
Begeleidings-/coachuurBG1 1 1 1 1 1 1 1
Levensbeschouwelijke vormingLV1 1 1 1 1 1 1
FlexuurFX1 1 1 1 1 1 1 1
Ontdek je Talent - LeerparkOT 2
Ontdek je Talent - RijnwoudeOJT1 1 1 1 1
PraktijkGerichte ProgrammaPGP 1 1 1
Eerste Hulp Bij OngevallenAUW0,5
Culturele en Kunstzinnige VormingCKV 1
MaatschappijleerMA 2
Totaal 3132,533,5343234,53331

Lesuitval

Het kan voorkomen dat een docent niet aanwezig is waardoor er een les zal moeten uitvallen. Lesuitval proberen we uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd. Vooral de lesuren in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) proberen we zoveel mogelijk op te vangen door een andere docent op dat lesuur te zetten. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) is het een moeilijker verhaal. In de bovenbouw hebben leerlingen te maken met keuzenvakken waardoor er voor bepaalde vakken clusterklassen ontstaan. Met een clusterklas zitten er leerlingen uit meerdere klassen bij elkaar. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om op een lesuur een andere docent te zetten waardoor er eerder een lesuur kan uitvallen bij een afwezige docent. 

Leerlingenstatuut

Om ervoor te zorgen dat samenwerking tussen onder andere leerlingen en docenten goed verloopt, maken we duidelijke afspraken. Die afspraken staan in het leerlingenstatuut. Daarnaast hebben wij een aanvulling op het leerlingenstatuut die speciaal geldt op onze vestiging:

 • Proefwerken moeten minimaal één week van tevoren worden opgegeven. Dit geldt ook voor verslagen en werkstukken. Dit moet in Somtoday worden gezet.
 • Maximaal 1 proefwerk per dag.
 • Maximaal 2 schriftelijke overhoringen per dag zonder proefwerk.
 • Maximaal 1 schriftelijke overhoring én 1 proefwerk per dag.
 • Cijfers staan binnen 10 werkdagen in Somtoday.
 • Op de eerste dag na een vakantie is er geen huiswerk.
 • Op de eerste dag na een schoolfeest is er geen proefwerk.
Informatie
Leerlingenstatuut

Huisregels

De regels voor de dagelijkse gang van zaken hangen in lijsten aan de muur, zodat ze goed zichtbaar zijn voor uw kind.

Afspraken algemeen

 • Fietsen en brommers staan op de daarvoor bestemde plaats.
 • Je jas hangt aan de kapstok en je pet of muts ligt in de kluis.
 • Het gebouw en de omgeving houden we netjes en schoon.
 • Rijnwoude is een rookvrije school.
 • Klas 1 en 2 gaan tijdens pauzes niet van het schoolplein
 • Eten en drinken doe je in de pauze.

Afspraken leerplein

 • Op het leerplein werk je rustig.
 • Eten en drinken doe je niet op het leerplein
 • Op het leerplein werk je altijd onder begeleiding van een docent (dit geldt ook voor de pauze).
 • Het leerplein laat je achter zoals je het hebt aangetroffen.

Afspraken aula

 • Afval gooi je in de afvalbak.
 • Je zit op een stoel of op een bank (dus niet op de grond of op de trap).
 • De hal bij de ingang blijft vrij.
 • De ruimte onder de trap en bij de kluisjes blijft vrij.
 • De aula laat je achter zoals je hem hebt aangetroffen.

Pauzes en tussenuren

 • Tijdens de pauzes blijven eerste- en tweedeklassers binnen het gebied van de school (de slootgrens).
 • Het is de bedoeling dat je bij uitval van een les onder toezicht van een docent of een onderwijsassistent zelfstandig verder werkt aan het vak waarvan de les uitvalt.
 • Geen iPad gebruik tijdens de pauzes.

Kluisjes en persoonlijke eigendommen

Op school bewaart uw kind schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in een kluisje. Het huren van een kluisje stellen wij verplicht. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun kluisje. De huur ervan is per leerjaar € 10,-. Dit bedrag staat op de boekenlijst. Bij aanvang van de huur vragen wij ook een borg van € 10,- voor het slot en de sleutel. Dit bedrag krijgt u terug bij inlevering van de originele sleutel. Verliest uw kind de kluissleutel dan betaalt u € 10,- voor een nieuw slot.

Internet- en e-mailgebruik

Uw kind mag gebruik maken van de internet- en e-mailvoorzieningen die op school beschikbaar zijn. Wij houden toezicht op het juiste gebruik ervan. Er wordt alleen gecontroleerd als daar aanleiding toe is. De informatie die we na controle verkrijgen, is in principe voor intern gebruik en blijft binnen de school. Alleen als een leerling het internet en e-mail gebruikt om de schoolregels te overtreden, dan zullen we de ouders op de hoogte stellen of de leerplichtambtenaar. Vermoeden we strafbare feiten, dan zullen we naar de politie gaan.

Protocol
Gedragscode ICT
Informatie
iPad protocol

Mediawijsheid

Media maken onderdeel uit van het dagelijks leven. Met mobiel internet is het mogelijk om op ieder moment en vanaf elke locatie online te zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om zelf verstandige keuzes te maken in hun mediagebruik. Om dat doel te bereiken worden er medialessen gegeven. In deze lessen wordt bijvoorbeeld ingegaan op onderwerpen als (cyber-)pesten, sexting, gamen en sociale media.

De school draagt het Nationale Keurmerk Mediawijsheid. Dit houdt in dat er een opgeleide mediacoach werkzaam is. De coach is verantwoordelijk voor de uitvoering van het mediabeleid op school.
Voor meer informatie kunt u mailen naar dhr. Bart Heikamp.

Lessen lichamelijke opvoeding

De gymlessen worden gegeven in de Landvliethal. Deze hal staat tegenover onze school. Uw kind kan hier lopend naar toe. In de sporthal zijn sportschoenen verplicht. Deze schoenen mogen niet buiten gedragen zijn. Omdat we zuinig zijn op de vloer, mogen die schoenen geen zwarte strepen achterlaten. In het voorjaar gaan we buiten sporten en dan moet uw kind andere sportschoenen dragen.Tijdens de les draagt uw kind sportkleding: een korte sportbroek en een shirt, zonder agressieve opschriften. Het is mogelijk om na de les te douchen.

Veiligheid

Rijnwoude ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te verbeteren.

Brandveiligheid

Ook in ons schoolgebouw is goed gelet op brandveiligheid. Het pand is zo gebouwd dat de kans op brand zo klein mogelijk is. Als het echt nodig is, geven we met het alarm (de bel) opdracht om te ontruimen. Dan gaan alle leerlingen en personeelsleden naar de aangewezen verzamelplaats. Op de instructies in het lokaal staat waar dit is. Daar controleren we of iedereen het gebouw verlaten heeft.

Uw kind moet zich aan de volgende praktische aanwijzingen houden:

 • Voorkom paniek zo veel mogelijk.
 • Doe wat je docent zegt.
 • Laat je spullen achter en open geen kluisjes.
 • Ga naar de verzamelplaats. Waar die is, staat in de instructies in het lokaal.
 • Luister altijd naar de aanwijzingen van medewerkers van Rijnwoude over de juiste vluchtroute.
 • Verschuil je niet in kleine ruimtes (toiletten, bergingen).
 • Gebruik nooit de lift, ook niet als je hulp nodig hebt om de trap te gebruiken. De stroom kan uitvallen.

Ziekte en afwezigheid

Als uw kind ziek is, belt u die dag voor het eerste lesuur naar de vestiging. Wanneer uw kind op school ziek wordt, dan meldt hij of zij zich af bij de conciërge en levert bij terugkeer op school een ziekmeldingsformulier in.

Een leerling bezoekt de arts, tandarts of orthodontist zo veel mogelijk buiten de lesuren. Als het toch onder de les is, dan vult hij of zij twee dagen voor de afspraak het verzuimformulier in. Dit formulier levert hij of zij in bij de leerlingbalie.

Voorkom dat uw kind een toets mist. Gebeurt dat toch, dan maakt uw kind zelf een afspraak om die toets in te halen.

Als uw kind meer dan vijf schooldagen afwezig is geweest, stelt hij of zij bij terugkomst op school met de mentor een plan op voor het inhalen van de achterstand. De leerlingcoördinator heeft het recht maatregelen te nemen als uw kind zonder geldige reden afwezig was.

Formulier
Verzuim en ziektemelding

Verlof aanvragen

Als u voor uw kind vrij wilt vragen voor één of meer dagen, kunt u het aanvraagformulier extra verlof downloaden van de website en deze ingevuld (laten) inleveren bij de leerlingcoördinator. Uw kind is leerplichtig, dus de wet bepaalt wanneer dit toegestaan is.

Informatie
Regelgeving extra verlofdagen
Formulier
Formulier Vrijstelling Schoolbezoek

Spijbelen en te laat komen

Als uw kind het eerste uur (om 8.25 uur) te laat is, moet hij of zij zich direct melden bij de conciërge. Zonder geldig excuus meldt uw zoon of dochter zich de volgende dag om 8.00 uur bij de conciërgeloge. Als uw kind niet het eerste uur les heeft, meldt hij of zij zich een half uur eerder dan zijn eerste lesuur begint.

Is uw kind te laat voor de overige lesuren, dan stuurt de docent uw zoon of dochter naar de conciërge voor een ‘te laat briefje’. Ook dan moet uw kind zich de volgende dag om 8.00 uur melden.

Als uw kind zonder geldige reden meer dan 25 minuten te laat in de les verschijnt, zal hij of zij niet meer tot de les toegelaten worden. Dit lesuur telt dan als spijbelen. Met de leerplichtambtenaar hebben we afgesproken dat we het melden als een leerling regelmatig spijbelt of meer dan 12 keer te laat is gekomen. De leerplichtambtenaar gaat vervolgens naar Bureau Halt. Samen met u en uw kind zoekt Bureau Halt naar een oplossing om het verzuim goed te maken.

Blijft een leerling spijbelen, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Dit kan de leerplichtambtenaar doorsturen aan de officier van justitie.

Voor ons is er één leerplichtambtenaar als vast aanspreekpunt. Deze leerplichtambtenaar is regelmatig op school aanwezig om met de leerlingcoördinatoren en directeur te overleggen. Daarnaast houdt hij of zij regelmatig een inloopspreekuur om te spreken met leerlingen die te vaak van school wegblijven.

Informatie
Verzuim Afsprakenkaart

Uit de les gestuurd

Als uw kind uit de les wordt gestuurd, meldt hij of zij zich bij de conciërge. De conciërge brengt uw kind vervolgens bij de leerlingcoördinator en hij of zij zal op een aangewezen plaats aan de slag gaan met het door de docent meegegeven werk. Aan het eind van de les gaat uw kind weer terug naar de docent om het conflict te bespreken. Het is mogelijk dat uw kind hiervoor een passende straf krijgt.

Lukt het uw kind en de docent niet om het probleem op te lossen, dan wordt de mentor op de hoogte gebracht. Samen met de leerlingcoördinator nemen we dan passende maatregelen. Mocht uw kind meerdere keren uit de les verwijderd worden, dan neemt de leerlingcoördinator contact met u op. Als het nodig is, nemen we extra maatregelen.

Schorsing en verwijdering

Wij proberen om iedere leerling bij ons op school ‘binnenboord’ te houden. Toch komt het soms voor dat we geen andere oplossing zien dan schorsing of verwijdering. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen

Privacy op school

Op CSG Groene Hart gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van u en uw kind. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van uw kind worden bijvoorbeeld opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Somtoday. Dit programma is beveiligd net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat CSG Groene Hart onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers daarvan die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld uw kind te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van uw zoon of dochter alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen. U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de vestiging.

Op onze school is er cameratoezicht, wij hanteren hierbij het Reglement cameratoezicht. Het reglement is hieronder te bekijken.

Protocol
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
Protocol
Reglement Cameratoezicht