Communicatie met de school

Nieuwsbrief

De laatste vrijdag van de maand versturen we via e-mail onze nieuwsbrief. Hierin krijgt u praktische informatie, activiteiten, nieuws en de agenda.

Facebook

Op onze Facebookpagina vindt u foto’s en leuke nieuwtjes. In het privacyreglement kunt u lezen hoe we met de privacy van uw kind omgaan.

Informatie
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Magister (cijfersite)

Via Magister houdt u bij hoe uw kind het doet op school. U kunt zien welke cijfers uw kind gehaald heeft en wat het huiswerk is. Ook andere belangrijke informatie, zoals absentie en te laat komen, vindt u in Magister. U kunt inloggen in Magister met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van de school heeft gekregen.

Rapporten

Een leerjaar is opgedeeld in zes periodes. Na de tweede, vierde en zesde periode krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Met Kerst, met Pasen en aan het einde van het schooljaar.

Via Magister kunt u altijd bekijken welke cijfers uw kind gehaald heeft.

Online informatie

Op onze website staat nieuws en algemene informatie over de school..
De schoolwiki (daar bent u nu) is waar u alle praktische informatie over school vindt.
We werken met Magister om de cijfers bij te houden en gebruiken Zermelo voor onze roosters.

Ouderavonden en LOB-gesprekken

Tijdens ouderavonden bespreken we de resultaten van uw kind en hoe het in het algemeen op school gaat. Vanaf het eerste jaar voert u met uw kind en zijn of haar coach een LOB-gesprek. Dit gaat over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Wat vindt uw kind leuk en interessant, waar is uw kind goed in, wat voor loopbaan zou hij of zij willen en hoe zijn de cijfers? U krijgt een uitnodiging voor dit gesprek van de coach van uw kind.

Gescheiden ouders

Als u gescheiden bent en samen met uw ex-partner het ouderlijk gezag heeft over uw kind, gaan wij ervan uit dat u als ouders elkaar op de hoogte houdt. Zo staat het ook in de wet beschreven.

Op ouderavonden en bij andere gesprekken op school over uw kind, zijn beide ouders welkom. Als dit niet kan, of u wilt dit niet, kunt u daarover contact opnemen met de schoolleiding. U kunt het Protocol gescheiden ouders nalezen voor meer informatie over hoe wij met gescheiden ouders communiceren.

Protocol
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Medezeggenschap

Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Daarin is de deelraad van het Leerpark vertegenwoordigd.

Voor zaken die alleen over het Leerpark gaan, heeft de deelraad inspraak (instemmings- en adviesbevoegdheden). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het personeel of de onderwijskundige doelen van de school. De directie van de school neemt de uiteindelijke beslissingen en is daar ook verantwoordelijk voor.
De deelraad van het Leerpark heeft acht leden: twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Op die manier praten ouders, leerlingen en personeel mee over alles wat hen op school raakt.

Ouderraad

Uw mening is belangrijk voor ons. We willen graag weten hoe u onze school ervaart. Daarom hebben wij een ouderraad. In de bijeenkomsten is ruimte om allerlei onderwerpen te bespreken die met het onderwijs en met de school te maken hebben.

Vanuit de ouderraad van het Leerpark gaat er een vertegenwoordiger naar de deelraad en naar de gmr. Wilt u meer weten of zich aanmelden, mail dan de ouderraad. U kunt zich ook bij hen aanmelden als u vrijwilligerswerk op school wilt doen, bijvoorbeeld in de mediatheek of als toezichthouder bij een activiteit.
Mail de Ouderraad

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons best om geen fouten te maken, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, wilt u met uw klacht of opmerking bij ons terecht kunnen.U probeert er eerst met de betrokken docent of medewerker uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de unitleider of de directeur.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor het Leerpark en voor CSG Groene Hart. Hij of zij kan bemiddelen, helpen om uw probleem bij het schoolbestuur neer te leggen of de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn.
Wanneer de aard van uw klacht contact met docent, unitleider of directeur in de weg staat, bijvoorbeeld als het gaat om van seksuele intimidatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor CSG Groene Hart.

Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld.Contactpersoon voor het Leerpark is mevr. P.Z. Hoekstra-Molendijk.

De klachtencommissie van SCOPE scholengroep kunt u bereiken via de ambtelijk secretaris, mevr. I. Pieterse-Keijzer.

Is er sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Contact vertrouwenspersoon Leerpark
Mevr. P.Z. Hoekstra

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs
Mevr. M. Fillié, telefoon: 0172 - 606209

Contact klachtencommissie SCOPE
Mevr. I. Pieterse-Keijzer