Gemakkelijk zoeken

De schoolwiki is zo gemaakt dat alles snel te vinden is. Zoek daarom ook vooral op woorden die relevant voor u zijn.

 
Onze scholen

Leerpark

Uw kind staat centraal in ons onderwijs. Daarbij koppelen we theorie en praktijk aan elkaar. Onder het motto ‘Leren door doen’ zijn leerlingen bij ons zo veel mogelijk zelf bezig. De opdrachten in ons onderwijsprogramma sluiten goed aan bij hun belevingswereld. Ze leren door het te doen, waardoor de motivatie om te leren groter is.

Bezoek de schoolwiki van Leerpark

Lyceum

Wij zijn een school voor havo en vwo, die een goede voorbereiding biedt op een vervolgstudie op het hbo of aan de universiteit. Bij ons op school zitten zo’n 1.350 leerlingen. In de brugklas komen de leerlingen in een havo, een havo/vwo, een vwo-atheneum- of een vwo-gymnasiumklas. Aan het eind van het jaar bepalen we het niveau voor het tweede leerjaar.

Bezoek de schoolwiki van Lyceum

Praktijkschool

Vanaf klas drie loopt uw kind stage. Samen met klasgenoten en een begeleider maakt hij of zij kennis met het bedrijfsleven. Ook in het vierde en vijfde leerjaar loopt uw kind stage. Uw kind brengt tijdens een stage de lessen in de praktijk en leert nieuwe dingen bij. Het aantal dagen dat uw kind stage loopt per week is verschillend. Er zijn twee soorten stage: de oriënterende stage en de beroepsvoorbereidende stage.

Bezoek de schoolwiki van Praktijkschool

Rijnwoude

Op onze school begint uw kind het eerste leerjaar met vmbo-basis/kader, vmbo-tl (mavo) of havo. Leerlingen van vmbo-basis/kader stappen na het tweede leerjaar over naar het Groene Hart Leerpark, havoleerlingen gaan na het derde leerjaar naar het Groene Hart Lyceum. De vmbo-tl-leerlingen (mavo) doen eindexamen op onze vestiging.

Bezoek de schoolwiki van Rijnwoude

Topmavo

Op de Topmavo staat de leerling centraal. TOP staat voor Talent Ontwikkelen tot Prestaties. Leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze hierin kunnen doorgroeien. Kennis opdoen en praktische vaardigheden ontwikkelen gaan hand in hand. Na de Topmavo gaat uw kind goed voorbereid naar het mbo of de bovenbouw van de havo.

Bezoek de schoolwiki van Topmavo